Aktualności

Wojskowy na czas wojny, a nie pokoju

- 04.10.2014, 10:19 - Mariusz Matuszewski

Ani partyzant, ani żołnierz wyklęty, ale do końca żołnierz w mundurze WP. Trzeba dobrze poznać historię Hubala, by oddzielić prawdę od licznych legend i kłamstw. Z Łukaszem Ksytą, historykiem – pasjonatem postaci mjr. Henryka Dobrzańskiego i autorem książki „Major Hubal. Historia prawdziwa”, rozmawia Mariusz Matuszewski. 

Mariusz Matuszewski: Może Pan napisać o powodach zajęcia się tą właśnie postacią? 

Łukasz Ksyta: Z postacią Hubala po raz pierwszy zetknąłem się jeszcze jako dziecko, oglądając film pt. „Hubal” w reżyserii Bohdana Poręby. Z czasem zainteresowanie historią przerodziło się w pasję i gdy stanąłem przed wyborem kierunku studiów, wybór był prosty – historia. Z racji, że pochodzę z Opoczna, wybór tematu pracy magisterskiej nie sprawił mi kłopotu. Zdecydowałem się, że zajmę się tematyką oddzi... [czytaj więcej]

75. rocznica pobytu w Krubkach mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala

- 01.10.2014, 19:57 - redakcja
W niedzielę 28 września br. w majątku Państwa Modzelewskich w Krubkach Górkach odbyła się uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę pobytu majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Tegoroczną uroczystość zaszczycił swoją obecnością wnuk mjr. H. Dobrzańskiego Henryk Sobierajski z małżonką. 

Dziedziczka nie spodziewała się wojska, ułanów. Gdy przyjechali a była noc, stróże, którzy pilnowali domu, dali jej znać. Trzej oficerowie podeszli do dworu, dziedziczka rozmawiała z nimi przez okno. Po chwili zostali zaproszeni do dworu. Arkuszewska zawiadomiła mego ojca, że są żołnierze polscy. Kazała rozbroić konie i puścić na pola. Żeby ludzie nie zorientowali się, że tu są wojskowe konie. (...) Tymczasem polscy żołnierze rozlokowali się wokół dworu, nie wychodzili na teren wsi, nie przekraczali bramy parku Arkuszewskiej. Napoili konie w sadzawkach, rozłożyli się pod drzewami. Oficeró... [czytaj więcej]

Major Hubal w murach zakroczymskiego klasztoru

- 25.09.2014, 17:22 - Ewa Gruszka
W murach klasztoru braci kapucynów w Zakroczymiu odbyło się kolejne z cyklu, spotkanie historyczne, z autorem książki pt.: „Major Hubal - historia prawdziwa” Łukaszem Ksytą. 

6 września w Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu, na zaproszenie Pana Emila Kosteckiego, historyk Łukasz Ksyta, przybliżył zebranym postać majora Hubala. Wyświetlona została również prezentacja multimedialna z wypowiedziami osób, które znały kiedyś legendarnego Hubala. Zainteresowani mogli przyjrzeć się materiałom archiwalnym, wycinkom z gazet zgromadzonym i zaprezentowanym przez autora. Po dyskusji jaka miała miejsce w drugiej części spotkania, zebrani złożyli swoje podpisy na pamiątkowym zdjęciu Zakroczymia, które potem trafiło na ręce autora. Najbardziej zainteresowani mogli zakupić książkę wraz z dedykacją. 

Urodzony 22.06.1897 roku w Jaśle, major Henryk Dobrz... [czytaj więcej]

Majora Hubala historia prawdziwa

- 21.09.2014, 09:55 - Aleksandra Ziółkowska-Boehm
Cenię historyczne książki na temat człowieka i ziemi. Żołnierz broniący ziemi rodzinnej, jego poświęcenie i odwaga oczekują słowa pochwalnego. Wodzowie, mężowie stanu, ich błędy, blaski i upadki są przedmiotem zmiennych ocen i opinii. 

W maju 2014 na rynku księgarskim ukazała się monografia pióra młodego historyka Łukasza Ksyty zatytułowana: "Major Hubal. Historia prawdziwa". Książkę w pięknej szacie graficznej wydało warszawskie wydawnictwo Iskry. Autor jest znawcą tematu, założycielem strony internetowej poświęconej Hubalowi i jego żołnierzom (www.majorhubal.pl), autorem artykułów (Przegląd Polski drukował jego teksty: Jak powstał oddział Hubala, 13.11.2009, i Ostatni szwoleżer, 15.10.2010). 

Postać majora Hubala, Henryka Dobrzańskiego, od lat wzbudza wiele dyskusji i nieraz kontrowersji. Pojawiały się artykuły i opracowania, i wiele opowieści. Między innymi o koniach... [czytaj więcej]

Zapraszamy na uroczystość 75. rocznicy pobytu w Krubkach mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal

- 20.09.2014, 11:04 - redakcja
Starosta Wołomiński, wójt gminy Poświętne oraz prof. dr hab. Witold Modzelewski zapraszają na uroczystość 75. rocznicy pobytu w Krubkach mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal, która odbędzie się 28 września 2014 r. o godz. 14.00 w miejscowości Krubki Górki, gm. Poświętne. 

Program uroczystości: 
14.00 - uroczysta Msza Święta polowa w intencji pamięci mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal; 
15.00 - przemówienia okolicznościowe. Apel Pamięci i złożenie wieńców pod pomnikiem upamiętniającym pobyt mjr. Henryka Dobrzańskiego z oddziałem Wydzielonym Kawalerii Wojsk Polskich w Krubkach; 
16.00 - występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala w Zabrańcu; 
16.15 - poczęstunek


Źródło: Powiat Wołomiński[czytaj więcej]

Łukasz Ksyta w Zakroczymiu

- 02.09.2014, 18:55 - redakcja
Centrum Nieruchomości HONORATIANUM Fundacja PRO REBUS CONSERVANDIS zapraszają na spotkanie z Panem ŁUKASZEM KSYTĄ historykiem i autorem książki o majorze Henryku Dobrzańskim HUBALU i jego żołnierzach Major Hubal. Historia prawdziwa 6 września (sobota) 2014 roku o godz. 16.00 Zakroczym Sala Konferencyjna ul. H. Koźmińskiego 36 Patronat prasowy "Tygodnik Nowodworski"... [czytaj więcej]

Zmarł Jan Zbigniew Wroniszewski Znicz

- 29.08.2014, 12:12 - redakcja
Z przykrością informujemy, że dnia 27.08.2014 roku na wieczną wartę odszedł Jan Zbigniew Wroniszewski żołnierz majora Hubala, Ponurego i więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. 

Urodził się 11 marca 1921 roku w Kaliszu. Lata 1927-28 spędził we wsi Szarbsko nad Pilicą. Szkołę powszechną ukończył w Przedborzu. W roku 1934 przeniósł się z rodziną do Końskich. Był tam w latach 1934-1939 uczniem państwowego gimnazjum i liceum (maturę zdał konspiracyjnie w roku 1942). W pierwszych dniach wojny służył ochotniczo w jednej z grup koneckiej samoobrony. Od 1 listopada 1939 r. był członkiem szkolnej konspiracji p.n. „Gimnazjalna Drużyna Bojowa”. Jesienią 1939 r. zajmował się poszukiwaniem broni z wrześniowych pól bitewnych. 

W Oddziale Wydzielonym mjr. Hubala służył w okresie 17 luty – 13 marca 1940 r. Na początku 1941 r. wraz z całą grupą „Gimnazjalne Druż... [czytaj więcej]

HUBAL - wokół filmu Bohdana Poręby

- 28.08.2014, 11:25 - redakcja

Stowarzyszenie Miłośników off Kultury SMoK oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi serdecznie zapraszają na spotkanie z cyklu 
Niezapomniany Świat Łodzi Filmowej HUBAL - wokół filmu Bohdana Poręby.
 

Spotykamy się w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września (poniedziałek) 2014 roku, godz. 17.00 w kinie Kinematograf w programie: 

cz. I 
„Major Henryk Dobrzański Hubal – bohater II wojny światowej” wprowadzenie: Michał Dondzik (Uniwersytet Łódzki) i Marcin Jaroszewicz (Muzeum Kinematografii w Łodzi). 

Udział w dyskusji wezmą: 
Henryk Sobierajski – wnuk majora Henryka Dobrzańskiego, Andrzej Dyszyński – biograf majora Hubala, Łukasz Ksyta – historyk autor książki „Major Hubal. Historia prawdziwa” oraz członkowie łódzkiej ekipy filmu „Hubal”. 
cz. II ... [czytaj więcej]

Niezależni kombatanci w PRL a Hubalczycy

- 12.07.2014, 17:30 - Marek Jedynak
W ostatnim czasie na rynku wydawniczym ukazała się nowa książka kieleckiego historyka IPN dr Marka Jedynaka. Książka nosi tytuł „Niezależni kombatanci w PRL”. Monografia ta to pierwsze w historiografii polskiej opracowanie naukowe, które traktuje o weteranach II wojny światowej z ich perspektywy. Analizuje dzieje najstarszego i przez szereg lat jedynego zorganizowanego, autonomicznego i niezależnego od ZBoWiD środowiska kombatanckiego w Polsce Ludowej. W swojej książce autor porusza również problematykę dotyczącą Klub „Hubalczyków”, założonego w kwietniu 1966 r. przy Zarządzie Stołecznego Okręgu ZBoWiD w Warszawie. Po 1945 r., dla realizowania w Polsce nowej polityki historycznej (legitymizującej ustrój komunistyczny) z miejsca przysposobiono także pewną grupę weteranów, w tym i „sanacyjnego” Wojska Polskiego, biorących udział w wojnie obronnej 1939 r. Do dzisiaj szeroko znane są dzieje obrońców polski... [czytaj więcej]

Gdzie jest grób majora Hubala?

- 09.07.2014, 23:16 - Łukasz Ksyta
W ostatnich dniach w Warszawie odnaleziono kolejne szczątki ofiar komunistycznego terroru. W naszych dziejach jest wciąż wielu bohaterów, którzy nie mają swojego grobu. Jednym z nich jest legendarny Hubal, czyli major Henryk Dobrzański, który na czele swojego oddziału próbował przetrwać do czasu nadejścia odsieczy z zachodu. 30 kwietnia 1940 roku zginął pod Anielinem. Niemcy pochowali Jego ciało. Gdzie jest grób majora Hubala?

Od śmierci majora Henryka Dobrzańskiego minęło już ponad siedemdziesiąt lat. Mimo upływu czasu jego postać wzbudza ciągłe zainteresowanie, a działalność jego oddziału budzi emocje i wywołuje spory. Największą tajemnicą, do dziś nieodkrytą, pozostaje miejsce spoczynku ciała majora. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele hipotez i teorii na ten temat. Żadna z nich nie przyniosła jednak odpowiedzi na pytanie: gdzie leży Hubal?

„Szalony Major&rdquo... [czytaj więcej]

Świętowali w Birczy

- 17.06.2014, 09:00 - Marta Kostka
W dniu 12 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół w Birczy odbyło się Święto Patrona Szkoły z okazji piątej rocznicy nadania imienia majora Henryka Dobrzańskiego Hubala Szkole Podstawowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, którą odprawili ks. kapelan por. Grzegorz Bechta oraz ks. Bartosz Gręda. Ksiądz kapelan w wygłoszonym kazaniu podkreślał wartości, którymi w życiu kierował się major Dobrzański. Wskazał, że Hubal powinien być przykładem dla wszystkich, którzy chcą być patriotami czasu pokoju. Uczniowie powinni brać z Niego przykład i sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków, być przykładnymi kolegami, dziećmi, rodzeństwem. Po Mszy św. zaproszeni goście, rodzice, uczniowie i nauczyciele na czele z pocztem sztandarowym i kompanią honorową 5. batalionu strzelców podhalańskich z Przemyśla przeszli pod szkołę, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Z okazji rocznicy nadania imienia szkole, tablica upami... [czytaj więcej]

„Major Hubal – historia prawdziwa” na Warszawskich Targach Książki

- 22.05.2014, 23:51 - redakcja
Wczoraj w Warszawie na Stadionie Narodowym rozpoczęły się jubileuszowe 5. Warszawskie Targi Książki. Zgromadzą one ponad 700 wystawców zarówno z kraju jak i zza granicy. Spotkania autorskie, konkursy i imprezy towarzyskie, to wszystko przez kolejne dni czeka na każdego kto odwiedzi targi. Na Stadionie Narodowym zaprezentują się wystawcy z Polski a także z 22 innych państw. W tym roku po raz pierwszy na targach obecne są Meksyk i Turcja, która świętuje 600-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską. Na targach nie zabrakło również najnowszej książki poświęconej majorowi Hubalowi i Jego żołnierzom. Swoją książkę „Major Hubal – historia prawdziwa” wydaną przez wydawnictwo Iskry prezentował autor – Łukasz Ksyta. Czytelnicy mieli również okazje porozmawiać z pisarzem i otrzymać autograf. W czwartkowe popołudnie na stoisku wydawnictwa Iskry obecna była również znana pisarka Aleksandra Ziółkowska-... [czytaj więcej]

XXV (Jubileuszowy) Rajd Szlakiem Mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBAL ’2014”

- 13.05.2014, 10:08 - redakcja
Stowarzyszenie i Redakcja Biuletynu serdecznie zapraszają miłośników motocykli zabytkowych (wyprodukowanych do 31.12.1983 r.) oraz pozostałych klasycznych na XXV (Jubileuszowy) Rajd Szlakiem Mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBAL ’2014” będący III (motocyklową) Rundą Mistrzostw Polski Poj. Zabytkowych. Termin: 23-25 maja 2014r. Miejsce: ośrodek „IŁKI” w Swolszewicach Małych k. Smardzewic (gmina Tomaszów Maz.) N 51O 28' 26.95" – E 19O 58' 03.64" PROGRAM IMPREZY PIĄTEK, 23 maja 2014 r.: od 14:00 – przyjmowanie uczestników; 20:00 – rekreacja przy ognisku i muzyce. SOBOTA, 24 maja 2014 r.: 8:00 – śniadanie (we własnym zakresie - polecamy bufet ośrodka); 9:00 – odprawa zawodników, szkolenie, losowanie numerów startowych; 9:30 – badanie techniczne (sukcesywnie, pół godziny przed startem każdego zawodnika); 10:02 – start do I odcinka (na regularność jazd... [czytaj więcej]

Będą poszukiwania grobu Hubala

- 08.05.2014, 21:05 - Robert Wit Wyrostkiewicz

Z Łukaszem Ksytą, historykiem, autorem książki „Major Hubal – historia prawdziwa”, rozmawia Robert Wit Wyrostkiewicz.

– 30 kwietnia minęła 74. rocznica śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala, która zbiegła się z premierą Pańskiej książki „Major Hubal – historia prawdziwa”. Czy w tej pracy znalazło się coś, czego do tej pory o Hubalu nie wiedzieliśmy? 

– Mimo że przede mną o Henryku Dobrzańskim pisało już wielu autorów, postanowiłem zmierzyć się z tą postacią raz jeszcze. Uznałem, że jego postać wymaga rzetelnego przedstawienia, które ułatwi czytelnikowi obiektywną ocenę. W ciągu ostatnich lat nowych faktów wciąż przybywało. Część z nich „na gorąco” ukazywała się na stronie www. majorhubal.pl, a reszta czekała na opracowanie. W książce znaleźć można informacje, o których wcześniej nie pisano bą... [czytaj więcej]

Dzień Pamięci o Majorze Hubalu 30.04.2014

- 30.04.2014, 23:22 - redakcja
30 kwietnia 2014 roku po raz kolejny w Anielinie koło Opoczna uroczyście obchodzono Dzień Pamięci o Majorze Hubalu. Wszystkich, którzy zgromadzili się w miejscu, gdzie 74 lata temu poległ major Henryk Dobrzański przywitała wspaniała pogoda. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Opocznie, 25. Batalion Dowodzenia z Tomaszowa Mazowieckiego oraz Gmina Poświętne zadbali również o godną oprawę tego święta. 

W tym roku patronat nad uroczystościami objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wśród dostojnych gości, którzy przyjechali do Anielina nie zabrakło córki majora Hubala Krystyny Dobrzańskiej-Sobierajskiej, która ze wzruszeniem mówiła: Hubal dla wielu młodych ludzi nadal jest wzorem do naśladowania, bo przekazuje im wartości, według których powinni postępować. - Moje pokolenie niedługo odejdzie, ale rośnie młode, które tak bardzo czci pamięć Hubala. To jest c... [czytaj więcej]

Łukasz Ksyta „Major Hubal – historia prawdziwa” wyd. Iskry 2014

- 27.04.2014, 13:20 - redakcja
Najnowsza książka o majorze Henryku Dobrzańskim pt. „Major Hubal – historia prawdziwa” trafiła do sprzedaży. 

Hubal ¬– czyli major Henryk Dobrzański – to postać na pozór znana: ostatni żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej, który w mundurze chciał przetrwać do przyjścia odsieczy z zachodu. Olimpijczyk – był świetnym jeźdźcem, wielkim znawcą koni. Z temperamentu zagończyk i indywidualista. Jego postawa do dziś wywołuje spory. Wiele sądów i opinii, nierzadko diametralnie różnych, wypowiadali o nim historycy i publicyści, poczynając od samego Melchiora Wańkowicza. Narosła przez lata legenda przesłaniała życie Hubala. 

Monografia Henryka Dobrzańskiego – Hubala – ukazuje go nie tylko jako gorącego patriotę, odważnego żołnierza i świetnego organizatora walki partyzanckiej, ale także jako znakomitego sportowca, olimpijczyka, żyjąceg... [czytaj więcej]