Aktualności

Reżyser filmu „Hubal” - Bohdan Poręba nie żyje!

- 25.01.2014, 19:59 - redakcja
Dziś przed godziną 19-stą w Warszawie zmarł Bohdan Poręba, polski reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, polityk i publicysta. Miał 80 lat. 

W jego dorobku wybitnych dzieł można wyliczyć filmy: „Hubal”, „Polonia Restituta”, „Katastrofa w Gibraltarze”. Za film „Hubal”, gdzie główną rolę zagrał Ryszard Filipski otrzymał wiele nagród i wyróżnień środowiska filmowego. Jako publicysta swoje prace publikował m.in. w „Myśli Polskiej”, „Naszym Dzienniku”, „Tygodniku Ojczyzna” oraz „Nowej Myśli Polskiej”. 

W latach 1986-1989 kierował Teatrem Dramatycznym w Gdyni. Od 1987 do 1989 pełnił funkcję członka Komitetu Kinematografii. W latach 90. krótko prowadził działalność gospodarczą, następnie przeszedł na emeryturę. 

Uhonorowano go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol... [czytaj więcej]

101. urodziny Romualda Rodziewicza ps. Roman

- 19.01.2014, 10:57 - redakcja
18 stycznia 2014 roku swoje 101. urodziny obchodził jeden z ostatnich żyjących żołnierzy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala, Romuald Rodziewicz „Roman”. Jest on obecnie rezydentem Domu Opieki „Jasna Góra” w Hudersfield, w hrabstwie West Yorkshire (Wielka Brytania), którego kapelanem jest Ks. Jan Wojczyński TChr. 

Rano w kaplicy domu opieki ksiądz kapelan odprawił Mszę Świętą w intencji „Romana” i jego zmarłych rodziców, krewnych oraz kolegów z oddziału majora Dobrzańskiego – Hubala. Wszyscy obecni złożyli mu życzenia oraz przekazano te, które otrzymał od syna Leona z USA i od córki Helen z dalekiej Australii. Swoje życzenia przesłała również Aleksandra Ziółkowska-Boehm, autorka książki o Romanie „ Z miejsca na miejsce, w cieniu legendy Hubala”, i rozszerzonej historii jego życia w ksi... [czytaj więcej]

„Hubalowa Wigilia” w Szkole Podstawowej w Birczy po raz czwarty

- 18.12.2013, 10:02 - Marta Kostka
Ważną częścią pielęgnowania pamięci o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu” – Patronie Szkoły Podstawowej w Birczy jest organizowanie Hubalowych Wigilii. W tym roku 13 grudnia szkoła ta zorganizowała tę uroczystość już po raz czwarty. 

Zgodnie z tradycją, wspominaliśmy majora Hubala i Jego Żołnierzy, w tym naszego Hubalczyka – Tomasza Bobowskiego – piszę Pani Marta Kosta – zastępca dyrektora szkoły w Birczy. Następnie uczniowie zapalili znicze przed tablicą pamiątkową, a później wraz z Panem Wojciechem Bobowskim – synem Naszego Hubalczyka, dyrekcją i nauczycielami ubrali choinkę. 

Druga część uroczystości miała charakter konferencji poświęconej życiu majora Hubala i Hubalczyka – Tomasza Bobowskiego. Uczniowie w swoich referatach bogato ilustrowanych zdjęciami przedstawili biografie naszych Bohaterów. Wszyscy uczestnicy konferencji z dużym za... [czytaj więcej]

Spotkanie „Komitetu Renowacji Szańca Majora Hubala” w Poświętnem

- 09.10.2013, 08:38 - redakcja
Jak już informowaliśmy w maju tego roku powołany został „Komitet Renowacji Szańca Majora Hubala”, którego głównym celem ma być renowacja szańca majora Hubala w Anielinie. Komitetowi przewodniczy Starosta Opoczyński – Marek Ksyta. 7 października 2013 roku komitet w pełnym składzie zebrał się na spotkaniu roboczym. Pierwsza część spotkania odbyła się przy szańcu majora Hubala, gdzie obecna była córka majora Krystyna Dobrzańska-Sobierajska oraz wnuk Henryk Sobierajski. Przy obelisku upamiętniającym postać Hubala złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Na dalszą część spotkania wszystkich zgromadzonych zaprosił wójt gminy Poświętne Mieczysław Stępień. W sali konferencyjnej omówiony został projekt zagospodarowania terenu w najbliższym sąsiedztwie szańca, zaakceptowano pomysł przeniesienia wszystkich tablic na „ścianę pamięci” oraz ustalono harmonogram dalszych prac. W... [czytaj więcej]

Zaproszenie do Janowa koło Kolna

- 06.10.2013, 08:45 - redakcja
6 października br. zapisze się w historii Janowa jako dzień w którym społeczeństwo ziemi kolneńskiej oddało hołd szczególnym żołnierzom Wojska Polskiego walczącym w roku 1939 r. To właśnie w Janowie ułani ze 110. Zapasowego Pułku Ułanów otrzymali wiadomość, że 28 września skapitulowała Warszawa, której szli z pomocą. Wówczas dowódca, podpułkownik Jerzy Dąbrowski, zadecydował o rozwiązaniu pułku. W efekcie żołnierze, zostali podzieleni na trzy oddziały. Jeden z nich pod dowództwem ppłk Dąbrowskiego „Łupaszki” ruszył na Litwę, drugi na czele z majorem Dobrzańskim późniejszym „Hubalem” w Góry Świętokrzyskie oraz trzeci, który udał się w stronę Węgier a któremu przewodził rotmistrz Biliński. 

Całość uroczystości rozpoczęła polowa Msza św. której przewodniczył proboszcz parafii Łosewo ks. Andrzej Stypułk... [czytaj więcej]

O Hubalu w Krubkach pod Warszawą

- 04.10.2013, 08:18 - redakcja
29 września br., w miejscowości Krubki Górki (gmina Poświętne), po raz trzynasty uczczono pamięć majora Henryka Dobrzańskiego i Jego żołnierzy. To właśnie tu we wrześniu 1939 roku podążając na pomoc walczącej Warszawie, oddział dowodzony przez majora Hubala zatrzymał się w majątku sióstr Zofii Arkuszewskiej i Wandy Chełmickiej. 

Organizatorami tegorocznych uroczystości byli: Starosta Wołomiński Piotr Uściński, Wójt Gminy Poświętne Jan Cymerman oraz prof. Witold Modzelewski. Uroczystość odbyła się tradycyjnie w majątku Państwa Modzelewskich, przy obelisku wybudowanym w parku dworskim, upamiętniającym pobyt majora Henryka Dobrzańskiego w Krubkach. 

Uroczystości rozpoczęto polową mszą św. w intencji majora Hubala oraz wszystkich poległych żołnierzy II wojny światowej, którą celebrował i wygłosił patriotyczną homilię, ks. Bronisław Janiszewski proboszcz parafii p.... [czytaj więcej]

Triumf tego filmu był nieporównywalny z niczym

- 09.09.2013, 19:46 - Michał Dondzik
Z okazji czterdziestolecia premiery Hubala z Bohdanem Porębą rozmawia Michał Dondzik 

Czy pamięta pan reakcje widzów po premierze Hubala w 1973 roku?
 

Tak, triumf tego filmu był nieporównywalny z niczym. Nie przeżyłem wcześniej ani później takich uniesień. Pierwsza recenzja brzmiała: „Tyle lat czekaliśmy na taki film”. Czułem pełną jedność ze społeczeństwem. Posypały się nagrody, zaproszenia. 

Propozycję realizacji filmu otrzymał pan od ówczesnego szefa kinematografii. 

Jerzy Bajdor zaproponował mi scenariusz Jana Józefa Szczepańskiego zatytułowany „Szalony major”. Tekst znałem wcześniej z czasopisma „Dialog”. Myślałem, że oszaleję ze szczęścia. Tuż po wojnie czytałem z płonącym sercem „Wrzesień żagwiący” Melchiora Wańkowicza z opowiadaniami „Westerplatte” i ... [czytaj więcej]

Walczył z bolszewikami, współpracował z Hubalem

- 16.08.2013, 10:25 - Witold Szumarski
Miał niemieckojęzyczne imiona i nazwisko, a był polskim patriotą, wielce zaprawionym w bojach o wolność Ojczyzny. Mowa o Ottonie-Otokarze Rudke, pierwszym powojennym nadleśniczym z Kudyp. 

Wiosna 1945. Pierwsze dni wolności po ponad 5-letnich mrokach okrutnej okupacji. Poprzedni gospodarze Warmii zostali przepędzeni, część z nich przed wejściem wojsk sowieckich opuściła swoje domostwa. Kto mógł uciekał do Niemiec.Tak było również z leśnikami z byłego Oberforstam Kudippen. 21 stycznia 1945r ostatni niemiecki Nadleśniczy Otto Krieger wraz z rodziną samochodem na holzgaz, leśnymi duktami udał się w daleką drogę do swojej rodziny mieszkającej w Westfalii w miejscowości Minden. Pierwszym leśnikiem, który przybył do Kudyp i objął leśnictwo Kudypki był późniejszy Dyrektor Rejonu Lasów w Ornecie i Mrągowie, Nadleśniczy nadleśnictw Koniuszyn, Korpele i Szczytno Pan Wincenty Lewandowski. Było t... [czytaj więcej]

Powołano „Komitet Renowacji Szańca Majora Hubala” w Anielinie koło Opoczna

- 29.07.2013, 07:51 - redakcja
Od momentu wybudowania szańca majora Hubala w Anielinie koło Opoczna, według projektu śp. prof. Wiesława Śniadeckiego, minęło już ponad 35 lat. W tym czasie był on narażony na naturalną degradację, akty wandalizmu, kradzieże itp., co w pewnym stopniu spowodowało, że jego wygląd odbiega od pomysłu twórcy. Jego obecny stan techniczny i wizualny wymaga natychmiastowych i zdecydowanych działań zmierzających do naprawienia powstałych uszkodzeń i przywrócenie jego pierwotnego wyglądu.

W dniu 27 maja 2013 r. na spotkaniu grupy inicjatywnej w składzie: Marek Ksyta – Starosta Opoczyński, Henryk Sobierajski – wnuk majora Hubala, ppłk Marcin Budzyński – dowódca 25. batalionu dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim, Wiesław Turek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz redaktorów strony www.majorhubal.pl: Andrzeja Dyszyńskiego i Łukasza Ksyta, została podjęta decyzja o powołaniu &... [czytaj więcej]

Rocznica śmierci majora Hubala (30.04.2013)

- 04.05.2013, 10:15 - T.Ł.
W 73. rocznicę śmierci majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala, 30 kwietnia, przy szańcu w Anielinie licznie zgromadzili się rekonstruktorzy oraz zaproszeni goście by oddać hołd „szalonemu majorowi”. 

Zebranych przywitał dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, Tomasz Łuczkowski, który dziękował za pamięć o majorze. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Andrzej Kopania – Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego, Marek Ksyta – Starosta Opoczyński, Barbara Gąsiorowska – burmistrza Nowego Miasta nad Pilicą, delegacja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, uczestnicy rajdu rowerowego „Śladami Oddziału Majora Hubala”. Następnie rozpoczęła się polowa Msza św. odprawiona przez ks. Jerzego Cedrowskiego. Proboszcz parafii p.w. św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela ze Studziannej podkreślał wieloletnią tradycję spotkań przy szańcu. ... [czytaj więcej]

Szkoły uczciły pamięć majora Hubala

- 01.05.2013, 21:20 - J.L.
23 kwietnia br. przy „Szańcu” pod wsią Anielin, odbyła się uroczystość 73. rocznicy śmierci majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala zorganizowana przez dyrekcję Zespołu Szkół Zawodowych im. Majora Hubala w Radomiu i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi. 

W uroczystości wzięli udział uczniowie szkół podstawowych w Brudzewicach (pow. Opoczno), Ruskim Brodzie (pow. Przyszucha), Bożem (pow. Głowaczów) i ZSZ Radom, leśnicy z Nadleśnictwa Opoczno i łódzkiej dyrekcji Lasów Państwowych, oraz kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Radom. Nie mogło zabraknąć w uroczystości tych, którzy pielęgnują pamięć polskiej kawalerii, ułanów ze Szwadronu Radomskiego 11. Pułku Ułanów Legionowych (warta honorowa przy pomniku) oraz Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. OWWP majora Hubala z Poświętnego. 

Mszę Świętą, jak c... [czytaj więcej]

List z Domu Opieki Jasna Góra w Huddersfield (Anglia)

- 01.05.2013, 11:44 - redakcja

Szanowni Państwo nasza redakcja otrzymała list z Domu Opieki "Jasna Góra" w Huddersfield (Anglia) w kórym przebywa obecnie Romuald Rodziewicz „Roman”. Poniżej prezentujemy jego treść: 

Szanowny Panie, 

W imieniu p. Romualda „Romana” Rodziewicza, pensjonariusza Domu Opieki „Jasna Góra” w Huddersfield, Anglia, prowadzonego przez księży chrystusowców, bardzo serdecznie dziękuję za przesłane gratulacje z okazji jego 100 urodzin, które obchodził bardzo uroczyście w piątek 18 stycznia br. w naszym domu opieki. 

Na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia w historii naszego ośrodka przesyłam nagranie na płycie DVD, które zarejestrowało całą uroczystość w dniu 18 stycznia br., jak również następnego dnia spotkanie z uczestnikami z czasów, kiedy Roman był przez 20 lat opiekunem Centralnej Stanicy Har
... [czytaj więcej]

Pamiętamy o majorze Hubalu – 73. rocznica śmierci majora Henryka Dobrzańskiego Hubala

- 30.04.2013, 11:34 - redakcja
Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku przy szańcu majora Hubala koło Anielina zebrali się wszyscy, którzy chcieli uczcić Jego pamięć. Organizatorami uroczystości, która odbyła się 28 kwietnia w niedziele było: Starostwo Powiatowe w Opocznie oraz 25. Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego i gmina Poświętne. Patronat nad uroczystościami objęli: Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki oraz Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego. 

Mimo deszczu i chłodu do Bazylikii oo. Filipinów w Studziannie przybyło wiele osób. Msza święta rozpoczęła się o godz. 9.00 z udziałem sztandarów, lokalnych władz, harcerzy oraz okolicznych mieszkańców. Bazylika oo. Filipinów w swej historii gościła w swoich murach wiele dostojnych gości. Miejsce to ma również szczególne znaczenie dla oddziału majora Hubala. To właśnie z klasztoru fili... [czytaj więcej]

Odszedł Kazimierz Chrząstowski „Zadora”

- 16.04.2013, 08:58 - redakcja
Dnia 13.04.2013 roku na wieczny spoczynek odszedł Kazimierz Chrząstowski „Zadora”. Zmarł w wieku 91 lat. Pogrzeb odbędzie się w środę 17 kwietnia o godz. 14.00 w kościele parafialnym Szczecin-Wielgowo. Po mszy w kondukcie żałobnym nastąpi wyprowadzenie zmarłego na miejscowy cmentarz. 

Kazimierz Chrząstowski „Zadora” urodził się 13 kwietnia 1922 roku w Opocznie. Mieszkał w Opocznie przy ulicy Staromiejskiej 18. W jego mieszkaniu mieścił się jeden z punktów kontaktowych powiatu oraz punk rozdziału prasy centralnej. 

W kampanii wrześniowej 1939 r., walczył jako ochotnik 7 pp. 23 września został ranny w rękę . Po kampanii wrześniowej wrócił do Opoczna. 10 grudnia wstąpił do NOW i przyjął pseudonim „Zadora”. Do Oddziału majora Hubala wstąpił w Gałkach 8 lutego 1940 r. Odszedł po częściowej demobilizacji oddziału 13 marca 1940 r. Wcielony został do kom&oac... [czytaj więcej]

Oddali hołd majorowi

- 16.04.2013, 06:44 - T.Ł.
W niedzielę 14 kwietnia 2013 r. w miejscowości Karolinów członkowie Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP mjr Hubala zorganizowali uroczystość pod pomnikiem poświęconym oddziałowi „szalonego majora”. Złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscu, w którym znajdowała się gajówka, jedno z ostatnich miejsc postoju mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala i jego oddziału. 

Uroczystość rozpoczął Tomasz Łuczkowski – dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie. Podziękował wszystkim za przybycie i pamięć o tym miejscu. Wśród delegacji znaleźli się przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., Gminy Tomaszów Maz., Nadleśnictwa Smardzewice, mieszkańców Karolinowa i okolic oraz kilkunastu członków Stowarzyszenia Ułanów. Głos zabrał również Leszek Zapart, prezes Stowarzyszenia. Zapewnił, że tego typu uroczystości będą odbywać się częściej, by pamię... [czytaj więcej]

73. rocznica śmierci majora Henryka Dobrzańskiego Hubala

- 10.04.2013, 08:46 - redakcja
Tegoroczne obchody rocznicy śmierci majora Hubala odbędą się w Anielinie 28 kwietnia 2013 roku. 

Major Hubal walczył do końca o rzecz najważniejszą, jaką jest wolność. Dzisiaj, jako obywatele wolnego i niepodległego kraju mamy obowiązek podtrzymywać pamięć o ludziach, którzy oddali najwyższą cenę, aby tę wolność wywalczyć. To właśnie dzięki tym spotkaniom możemy przybliżyć młodzieży postać majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" i chociaż przez moment pomyśleć o tym, kim był i co takiego uczynił dla nas, abyśmy dziś mogli żyć w wolnym i bezpiecznym kraju. 

Program uroczystości: 

9.00 - Msza Święta odprawiona w Bazylice w Studziannie 
11.00 - wystąpienia okolicznościowe, apel pamięci, złożenie wieńców i wiązanek przez delegacje – Szaniec Anielin 

Organizatorem uroczystości jest Powiat Opoczyński. Wsp&o... [czytaj więcej]