Aktualności

Walczył z bolszewikami, współpracował z Hubalem

- 16.08.2013, 10:25 - Witold Szumarski
Miał niemieckojęzyczne imiona i nazwisko, a był polskim patriotą, wielce zaprawionym w bojach o wolność Ojczyzny. Mowa o Ottonie-Otokarze Rudke, pierwszym powojennym nadleśniczym z Kudyp. 

Wiosna 1945. Pierwsze dni wolności po ponad 5-letnich mrokach okrutnej okupacji. Poprzedni gospodarze Warmii zostali przepędzeni, część z nich przed wejściem wojsk sowieckich opuściła swoje domostwa. Kto mógł uciekał do Niemiec.Tak było również z leśnikami z byłego Oberforstam Kudippen. 21 stycznia 1945r ostatni niemiecki Nadleśniczy Otto Krieger wraz z rodziną samochodem na holzgaz, leśnymi duktami udał się w daleką drogę do swojej rodziny mieszkającej w Westfalii w miejscowości Minden. Pierwszym leśnikiem, który przybył do Kudyp i objął leśnictwo Kudypki był późniejszy Dyrektor Rejonu Lasów w Ornecie i Mrągowie, Nadleśniczy nadleśnictw Koniuszyn, Korpele i Szczytno Pan Wincenty Lewandowski. Było t... [czytaj więcej]

Powołano „Komitet Renowacji Szańca Majora Hubala” w Anielinie koło Opoczna

- 29.07.2013, 07:51 - redakcja
Od momentu wybudowania szańca majora Hubala w Anielinie koło Opoczna, według projektu śp. prof. Wiesława Śniadeckiego, minęło już ponad 35 lat. W tym czasie był on narażony na naturalną degradację, akty wandalizmu, kradzieże itp., co w pewnym stopniu spowodowało, że jego wygląd odbiega od pomysłu twórcy. Jego obecny stan techniczny i wizualny wymaga natychmiastowych i zdecydowanych działań zmierzających do naprawienia powstałych uszkodzeń i przywrócenie jego pierwotnego wyglądu.

W dniu 27 maja 2013 r. na spotkaniu grupy inicjatywnej w składzie: Marek Ksyta – Starosta Opoczyński, Henryk Sobierajski – wnuk majora Hubala, ppłk Marcin Budzyński – dowódca 25. batalionu dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim, Wiesław Turek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz redaktorów strony www.majorhubal.pl: Andrzeja Dyszyńskiego i Łukasza Ksyta, została podjęta decyzja o powołaniu &... [czytaj więcej]

Rocznica śmierci majora Hubala (30.04.2013)

- 04.05.2013, 10:15 - T.Ł.
W 73. rocznicę śmierci majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala, 30 kwietnia, przy szańcu w Anielinie licznie zgromadzili się rekonstruktorzy oraz zaproszeni goście by oddać hołd „szalonemu majorowi”. 

Zebranych przywitał dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, Tomasz Łuczkowski, który dziękował za pamięć o majorze. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Andrzej Kopania – Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego, Marek Ksyta – Starosta Opoczyński, Barbara Gąsiorowska – burmistrza Nowego Miasta nad Pilicą, delegacja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, uczestnicy rajdu rowerowego „Śladami Oddziału Majora Hubala”. Następnie rozpoczęła się polowa Msza św. odprawiona przez ks. Jerzego Cedrowskiego. Proboszcz parafii p.w. św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela ze Studziannej podkreślał wieloletnią tradycję spotkań przy szańcu. ... [czytaj więcej]

Szkoły uczciły pamięć majora Hubala

- 01.05.2013, 21:20 - J.L.
23 kwietnia br. przy „Szańcu” pod wsią Anielin, odbyła się uroczystość 73. rocznicy śmierci majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala zorganizowana przez dyrekcję Zespołu Szkół Zawodowych im. Majora Hubala w Radomiu i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi. 

W uroczystości wzięli udział uczniowie szkół podstawowych w Brudzewicach (pow. Opoczno), Ruskim Brodzie (pow. Przyszucha), Bożem (pow. Głowaczów) i ZSZ Radom, leśnicy z Nadleśnictwa Opoczno i łódzkiej dyrekcji Lasów Państwowych, oraz kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Radom. Nie mogło zabraknąć w uroczystości tych, którzy pielęgnują pamięć polskiej kawalerii, ułanów ze Szwadronu Radomskiego 11. Pułku Ułanów Legionowych (warta honorowa przy pomniku) oraz Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. OWWP majora Hubala z Poświętnego. 

Mszę Świętą, jak c... [czytaj więcej]

List z Domu Opieki Jasna Góra w Huddersfield (Anglia)

- 01.05.2013, 11:44 - redakcja

Szanowni Państwo nasza redakcja otrzymała list z Domu Opieki "Jasna Góra" w Huddersfield (Anglia) w kórym przebywa obecnie Romuald Rodziewicz „Roman”. Poniżej prezentujemy jego treść: 

Szanowny Panie, 

W imieniu p. Romualda „Romana” Rodziewicza, pensjonariusza Domu Opieki „Jasna Góra” w Huddersfield, Anglia, prowadzonego przez księży chrystusowców, bardzo serdecznie dziękuję za przesłane gratulacje z okazji jego 100 urodzin, które obchodził bardzo uroczyście w piątek 18 stycznia br. w naszym domu opieki. 

Na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia w historii naszego ośrodka przesyłam nagranie na płycie DVD, które zarejestrowało całą uroczystość w dniu 18 stycznia br., jak również następnego dnia spotkanie z uczestnikami z czasów, kiedy Roman był przez 20 lat opiekunem Centralnej Stanicy Har
... [czytaj więcej]

Pamiętamy o majorze Hubalu – 73. rocznica śmierci majora Henryka Dobrzańskiego Hubala

- 30.04.2013, 11:34 - redakcja
Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku przy szańcu majora Hubala koło Anielina zebrali się wszyscy, którzy chcieli uczcić Jego pamięć. Organizatorami uroczystości, która odbyła się 28 kwietnia w niedziele było: Starostwo Powiatowe w Opocznie oraz 25. Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego i gmina Poświętne. Patronat nad uroczystościami objęli: Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki oraz Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego. 

Mimo deszczu i chłodu do Bazylikii oo. Filipinów w Studziannie przybyło wiele osób. Msza święta rozpoczęła się o godz. 9.00 z udziałem sztandarów, lokalnych władz, harcerzy oraz okolicznych mieszkańców. Bazylika oo. Filipinów w swej historii gościła w swoich murach wiele dostojnych gości. Miejsce to ma również szczególne znaczenie dla oddziału majora Hubala. To właśnie z klasztoru fili... [czytaj więcej]

Odszedł Kazimierz Chrząstowski „Zadora”

- 16.04.2013, 08:58 - redakcja
Dnia 13.04.2013 roku na wieczny spoczynek odszedł Kazimierz Chrząstowski „Zadora”. Zmarł w wieku 91 lat. Pogrzeb odbędzie się w środę 17 kwietnia o godz. 14.00 w kościele parafialnym Szczecin-Wielgowo. Po mszy w kondukcie żałobnym nastąpi wyprowadzenie zmarłego na miejscowy cmentarz. 

Kazimierz Chrząstowski „Zadora” urodził się 13 kwietnia 1922 roku w Opocznie. Mieszkał w Opocznie przy ulicy Staromiejskiej 18. W jego mieszkaniu mieścił się jeden z punktów kontaktowych powiatu oraz punk rozdziału prasy centralnej. 

W kampanii wrześniowej 1939 r., walczył jako ochotnik 7 pp. 23 września został ranny w rękę . Po kampanii wrześniowej wrócił do Opoczna. 10 grudnia wstąpił do NOW i przyjął pseudonim „Zadora”. Do Oddziału majora Hubala wstąpił w Gałkach 8 lutego 1940 r. Odszedł po częściowej demobilizacji oddziału 13 marca 1940 r. Wcielony został do kom&oac... [czytaj więcej]

Oddali hołd majorowi

- 16.04.2013, 06:44 - T.Ł.
W niedzielę 14 kwietnia 2013 r. w miejscowości Karolinów członkowie Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP mjr Hubala zorganizowali uroczystość pod pomnikiem poświęconym oddziałowi „szalonego majora”. Złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscu, w którym znajdowała się gajówka, jedno z ostatnich miejsc postoju mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala i jego oddziału. 

Uroczystość rozpoczął Tomasz Łuczkowski – dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie. Podziękował wszystkim za przybycie i pamięć o tym miejscu. Wśród delegacji znaleźli się przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., Gminy Tomaszów Maz., Nadleśnictwa Smardzewice, mieszkańców Karolinowa i okolic oraz kilkunastu członków Stowarzyszenia Ułanów. Głos zabrał również Leszek Zapart, prezes Stowarzyszenia. Zapewnił, że tego typu uroczystości będą odbywać się częściej, by pamię... [czytaj więcej]

73. rocznica śmierci majora Henryka Dobrzańskiego Hubala

- 10.04.2013, 08:46 - redakcja
Tegoroczne obchody rocznicy śmierci majora Hubala odbędą się w Anielinie 28 kwietnia 2013 roku. 

Major Hubal walczył do końca o rzecz najważniejszą, jaką jest wolność. Dzisiaj, jako obywatele wolnego i niepodległego kraju mamy obowiązek podtrzymywać pamięć o ludziach, którzy oddali najwyższą cenę, aby tę wolność wywalczyć. To właśnie dzięki tym spotkaniom możemy przybliżyć młodzieży postać majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" i chociaż przez moment pomyśleć o tym, kim był i co takiego uczynił dla nas, abyśmy dziś mogli żyć w wolnym i bezpiecznym kraju. 

Program uroczystości: 

9.00 - Msza Święta odprawiona w Bazylice w Studziannie 
11.00 - wystąpienia okolicznościowe, apel pamięci, złożenie wieńców i wiązanek przez delegacje – Szaniec Anielin 

Organizatorem uroczystości jest Powiat Opoczyński. Wsp&o... [czytaj więcej]

100-tny jubileusz urodzin Romualda Rodziewicza

- 20.01.2013, 17:30 - redakcja strony
18 stycznia 2013 roku swoje 100-tne urodziny obchodził jeden z ostatnich żyjących żołnierzy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala, Romuald Rodziewicz „Roman”. Jest on obecnie rezydentem Domu Opieki „Jasna Góra” w Hudersfield, w hrabstwie West Yorkshire (Wielka Brytania), którego kapelanem jest Ks. Jan Wojczyński TChr. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą dziękczynną w intencji jubilata, celebrowaną przez założyciela ośrodka Jasna Góra, a obecnie kapelana domu ks. Jana Wojczyńskiego TChr. Celebrans przypomniał wydarzenie z obozu koncentracyjnego Buchenwald, kiedy Roman stanął w obronie swojego medalika otrzymanego na początku wojny od swojej siostry Zofii. Powiedział, że Roman był nie tylko bohaterem na polu walki w obronie Ojczyzny, ale również bohaterem wiary. Z naszym dziękczynieniem Panu Bogu za długie i bohaterskie życie pana Romana... [czytaj więcej]

Zaproszenie na IX Zimowy Harcerski Rajd Nocny „Szlakiem Majora Hubala”

- 14.01.2013, 09:50 - redakcja strony
4. Opoczyńska Drużyna Harcerzy Starszych „Trolle” im. mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala zaprasza na IX Zimowy Harcerski Rajd Nocny „Szlakiem Majora Hubala”. Termin: 22-24.02.2013. Start: Opoczno ul. M.C.Skłodowskiej sprzed ZSS nr 1. 

Historia rajdu 

Pomysł organizacji Harcerskiego Zimowego Rajdu Nocnego narodził się jeszcze w 2004 roku, kiedy 4. ODHS „Trolle’’ jeszcze nie istniała. Bohater naszej drużyny, major Henryk Dobrzański Hubal prowadził swoją działalność w okresie jesieni 1939 roku, zimy przełomu 1939/40 oraz wiosny 1940 roku. Ponieważ od wielu lat organizowany był już Rajd Hubala (Komendant Rajdu – harcmistrz Paweł Tutajewicz), który odbywał się w warunkach wiosennych (noclegi w namiotach), zapadła decyzja o organizacji rajdu, który przebiegał by w trudnych warunkach zimowych (najczęściej podczas mrozów) z noclegami w ogrzewanych b... [czytaj więcej]

100 - lecie urodzin Romualda Rodziewicza ps. „Roman”

- 10.01.2013, 15:29 - redakcja strony
18 stycznia 2013 roku swoje 100-tne urodziny będzie obchodził jeden z ostatnich żyjących żołnierzy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala, Romuald Rodziewicz „Roman”. Jest on obecnie rezydentem Domu Opieki „Jasna Góra” w Hudersfield, w hrabstwie West Yorkshire (Wielka Brytania), którego kapelanem jest Ks. Jan Wojczyński TChr. 

Romuald Rodziewicz „najwierniejszy z wiernych” i najbardziej oddany Majorowi Hubalowi żołnierz, przeszedł z nim cały szlak bojowy Oddziału, od Puszczy Augustowskiej aż do Anielina, gdzie 30 kwietnia 1940 r. bohaterska śmierć mjr Henryka Dobrzańskiego zakończyła epopeję Hubalczyków. Gdy zakończyła się wojna, jako żołnierz II Korpusu Polskiego został przeniesiony do Anglii gdzie został zdemobilizowany i na stałe osiadł w tym kraju. Rozpoczął pracę zawodową, założył rodzinę a także przez długie lata opiekował ... [czytaj więcej]

Wigilia z Hubalem

- 12.12.2012, 12:37 - J.L.
Wielu autorów opisało wigilię majora Hubala z 23 grudnia 1939 roku. Zrobił to Melchior Wańkowicz w „Hubalczykach” i Mirosław Derecki w reportażu „Tropem majora Hubala”. Przeżywaliśmy tą wieczerzę z hubalczykami w filmie Bohdana Poręby „Hubal”. Jednak, przez lata, mało kto wiedział, gdzie ona się odbyła? Gdzie stała leśniczówka Bielawy w której major Hubal wygłosił, krzepiące wszystkich, słowa? 

Niestety, leśniczówka już nie istnieje. Stała w podopoczyńskich Bielawach jeszcze na początku lat osiemdziesiątych. Dziś można jeszcze odnaleźć pozostałości fundamentu zarośnięte gęstym, młodym lasem. 

O leśniczówce Bielawy znów mówiło się głośno w 2007 roku, kiedy to, dzięki współpracy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i Radomiu, odsłonięty został pomnik „Hubalowej Wigilii”. Od 2007 r... [czytaj więcej]

„Hubalowa Wigilia” w Birczy po raz trzeci

- 12.12.2012, 10:27 - Marta Kosta
7 grudnia 2012 roku po raz trzeci Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy włączyła się w tradycję organizowania „Hubalowej Wigilii”. Pani Marta Kostka przywołała pamięć o niezłomnym majorze Hubalu, Jego Bohaterskich Żołnierzach oraz o Tomaszu Bobowskim – Hubalczyku osiadłym w Birczy. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. 

Następnie delegacje uczniów zapaliły znicze przed tablicą pamiątkową. Przy dźwiękach świątecznych melodii Pan Wojciech Bobowski – syn Hubalczyka, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ubrali choinkę przed budynkiem szkoły – tę samą, jak co roku, ale znacznie wyższą. 

„Wspomnienia o Ojcu Hubalu i o Ojcu Hubalczyku” – to myśl przewodnia drugiej części spotkania. Pani Marta Kostka wprowadziła zebranych w atmosferę Hubalowej Wigilii – odczytała fragment książki Henryka Sobierajskiego i Andrzeja Dyszyń... [czytaj więcej]

73. rocznica potyczki pod Wolą Chodkowską

- 17.10.2012, 08:08 - redakcja
Wola Chodkowska to niewielka wieś leżąca nad Radomką w gminie Głowaczów (pow. Kozienice). Na drugim brzegu, na wprost Woli Chodkowskiej, znajduje się Chodków, w którym w 1976 roku, z inicjatywy Antoniego Lipca, odsłonięty został pomnik poświęcony pobytowi oddziału majora Henryka Dobrzańskiego i potyczce stoczonej w Woli Chodkowskiej. 

W przeddzień 73. rocznicy potyczki pod Wolą Chodkowską w Publicznej Szkole Podstawowej im. hetmana Stefana Czarnieckiego zorganizowana została uroczysta akademia. Odbyła się prelekcja historyczna, wzbogacona pokazem zdjęć i map opisujących przebieg walki, wystawa poświęcona tematycznie majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu, na której zaprezentowane zostały zdjęcia żołnierzy majora Hubala, kopie dokumentów, militaria i liczny zbiór publikacji. 

Po prelekcji uczniowie zaprezentowali spektakl słowno – muzyczny przygotowany pod kie... [czytaj więcej]

Nowości

- 25.07.2012, 10:15 - redakcja
Szanowni Państwo! 

W ostatnim czasie ukazała się publikacja pt. „Opoczno i jego związki z oddziałem Hubala” wydana przez Muzeum Regionalne w Opocznie. Można w niej znaleźć historię działalności „Baru Polskiego” Franciszka Wilka będącego punktem kontaktowym z oddziałem wydzielonym, sylwetki osób współpracujących z Hubalem jak również Hubalczyków z Opoczna. Publikacja ilustrowana jest zdjęciami pochodzącymi ze zbiorów osób prywatnych oraz Muzeum Regionalnego w Opocznie. Zachęcamy wszystkich miłośników historii oddziału majora Hubala do zakupu książki. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o informację zwrotną na adres majorhubal@op.pl. Cena 10 zł plus koszt przesyłki. 

Drugą pozycją godną polecenia jest książka pt. „Hubal major Henryk Dobrzański 1897-1940” wydana przed Oficynę Wydawnicz
... [czytaj więcej]