Skarga bez odpowiedzi

W poprzednim artykule informowaliśmy Państwa o tym jak organizowane są obchody rocznicy śmierci majora Hubala w Anielinie przez Starostwo Powiatowe w Opocznie. Artykuł ten był licznie komentowany, za co wszystkim dziękujemy. Na tym jednak nie koniec. Uroczystości w Anielinie wzbudziły również oburzenie w środowisku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W tym roku 21 maja do Anielinia na uroczystości przyjechali dwaj legendarni dowódcy AK tj. gen. Aleksander Arkuszyński "Maj" oraz gen. Stanisław Burza-Karliński "Burza". Sposób w jaki zostali potraktowani przez Starostwo Powiatowe w Opocznie - organizatora uroczystości - stał się przyczyną skargi jaki Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim skierował do władz powiatowych. Do dziś pozostała ona bez odpowiedzi. Poniżej przytaczamy jej treść: 

Zarząd Okręgu 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Al.3 Maja 33, p.4 
97-300 Piotrków Tryb. 


Starosta Opoczyński Jan Wieruszewski 

Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim składa skargę na sposób zorganizowania obchodów 71. Rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w lesie koło Anielina. 

Na uroczystość przyjechało dwóch legendarnych dowódców oddziałów partyzanckich Armii Krajowej: gen. Aleksander Arkuszyński „Maj” oraz gen. Stanisław Burza-Karliński. Pod ich dowództwem walczyli także żołnierze z rozbitego Oddziału Wydzielonego WP mjr. „Hubala”. Mimo to nie przywitano ich, choć generalskie mundury z orderami m.in. Virtuti Militari i Krzyżami Walecznych widoczne były z daleka. Podczas składania wiązanek pod Szańcem Hubala po raz kolejny ich zlekceważono i nie dostrzeżono. 

Czy tak w praktyce ma wyglądać szacunek dla bohaterów walk o niepodległą Polskę?! Czy nikt z organizatorów nie wie, kim jest generał „Maj” i generał „Burza”?! Czy w ten sposób Starosta Opoczyński rozumie patriotyczne wychowanie młodzieży i daje przykład do naśladowania?! 

Dlaczego Pan Starosta zakłamuje historię mówiąc o „25 pułku piechoty Ziemi Opoczyńskiej”? Nigdy takiego pułku nie było. Latem 1944 roku w ramach akcji „Burza” powstał 25 pułk piechoty Armii Krajowej zawiązany z oddziałów partyzanckich i dywersyjnych piotrkowskiego Kedywu. Nowa formacja przejęła tradycję 25 pp, który przed wojną stacjonował w Piotrkowie Tryb. Po latach my weterani Armii Krajowej postanowiliśmy do nazwy 25 pp AK dopisać „Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej”. Taka jest prawda. Zabierając na ten temat głos należy wiedzieć, co się mówi. Nasz pułk nigdy nie był z Opoczna! Jego dowództwo znajdowało się w Piotrkowie! 

Wobec powyższych faktów ostro protestujemy przeciwko obrażaniu naszych Dowódców oraz fałszowaniu historii. Nie zgadzamy się, żeby patriotyczne uroczystości ku czci legendarnego mjr. „Hubala” były areną dla ignorantów, politykierów i fałszerzy historii. 

Czekamy na wyjaśnienia. 

                                                                                         Mjr dr Halina Kępińska-Bazylewicz 

Piotrków Tryb. 2.06.2011 r.