W Janowie koło Kolna stanął pomnik

W niedziele 2 października w Janowie koło Kolna miało miejsce odsłonięcie pomnika upamiętniające wydarzenia, które rozegrały się pod koniec września 1939 roku. To właśnie w Janowie 28 września doszło do rozwiązania 110 Pułku Ułanów, którego dowódcą był ppłk Jerzy Dąmbrowski „Łupaszko” a jego zastępcą mjr Henryk Dobrzański „Hubal”. Obaj bohaterowie po rozwiązaniu pułku nie złożyli broni i kontynuowali walkę na czele własnych oddziałów. 

Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie. Uroczystą Mszę świętą polową przed pomnikiem odprawił ks. Biskup Senior Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz Zawistowski przy współudziale Dziekana Dekanatu Kolneńskiego ks. Stanisława Uradzińskiego, oraz Proboszcza Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie ks. Andrzeja Stypułkowskiego. 

Pomnik w formie czterech kamiennych tablic upamiętnia fakt rozwiązania 110 Pułku oraz oddziały, które podjęły dalszą walkę z okupantami. W uroczystościach wzięły udział rodziny bohaterów, m. in. córka dowódcy 110 Pułku Ułanów ppłk. Jerzego Dąmbrowskiego - „Łupaszki” - pani Halina Harmułowicz z rodziną oraz wnuczka rotmistrza Witolda Bilińskiego - p. Scharner z rodziną. Uroczystość miała bardzo podniosły i patriotyczny charakter. Uczestniczyły w niej władze samorządowe, społeczność lokalna, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, ułani ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Kawalerii w Kolnie, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży. 

Dzień wcześniej w Kolnie odbyły się Zawody Kawaleryjskie im. ppłk. Jerzego Dąmbrowskiego - "Łupaszki", w których udział wzięło około 20 współczesnych ułanów.