Piąta „Hubalowa Wigilia” – 2 grudnia 2011

Już od pięciu lat w miejscu, gdzie znajdowała się leśniczówka Bielawy, zbierają się uczniowie i leśnicy. Tym samym przypominają historię wigilii, która odbyła się w tym miejscu w grudniu 1939 roku w gronie żołnierzy oddziału majora Hubala. 22 czerwca 2007 roku na Bielawach odsłonięty został pomnik „Hubalowej Wigilii”. Od tamtej pory, co roku przyjeżdżają tu już stale uczniowie i leśnicy, a „Hubalowa Wigilia” jest najwcześniejszą wigilią w całej Polsce. 

2 grudnia 2011 roku w pierwszy piątek, leśna polana znów zaroiła się młodzieżą i leśnikami. Przyjechali uczniowie z PS im. Hubalczyków z Ruskiego Brodu i Brudzewic, im. AK z Bożego, ZSZ im. Hubala z Radomia, Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Radomia, młodzicy z OSP w Poświętnem, druhowie z 4. Opoczyńskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Trolle” im. majora Hubala. Przybyli kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Radom, przedstawiciele Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, Szwadronu Radomskiego i Stowarzyszenia im. OWWP majora Hubala. No i oczywiście leśnicy z Radomia, Łodzi i ci na których spada największy ciężar przygotowań, z Nadleśnictwa Opoczno nadleśniczego Jerzego Szczegielniaka. 

Jak co roku, po ewangelii odczytanej przez ks. Grzegorza Wrzochala, odbyło się dzielenie opłatkiem i ubieranie choinki. 
- Tą przystrojoną choinkę zostawiamy duchom naszych dzielnych żołnierzy, którzy są tu z nami – powiedziała dyrektor ZSZ im. Hubala w Radomiu, Beata Mroczkowska. 

Organizatorem „Hubalowej Wigilii” był Zespół Szkół Zawodowych im. majora H. Dobrzańskiego – Hubala w Radomiu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi i Nadleśnictwo Opoczno. 

Wśród uczestników wigilijnego spotkania zostały rozdane pamiątkowe karty.