Zaproszenie na VIII Zimowy Harcerski Rajd Nocny „Szlakiem Majora Hubala”

4. Opoczyńska Drużyna Harcerzy Starszych „Trolle” im. mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala zaprasza na VIII Zimowy Harcerski Rajd Nocny „Szlakiem Majora Hubala”. Termin: 24-26.02.2012. Start: Opoczno ul. M.C.Skłodowskiej sprzed ZSS nr 1. 

Historia rajdu 

Pomysł organizacji Harcerskiego Zimowego Rajdu Nocnego narodził się jeszcze w 2004 roku, kiedy 4. ODHS „Trolle’’ jeszcze nie istniała. Bohater naszej drużyny, major Henryk Dobrzański Hubal prowadził swoją działalność w okresie jesieni 1939 roku, zimy przełomu 1939/40 oraz wiosny 1940 roku. Ponieważ od wielu lat organizowany był już Rajd Hubala (Komendant Rajdu – harcmistrz Paweł Tutajewicz), który odbywał się w warunkach wiosennych (noclegi w namiotach), zapadła decyzja o organizacji rajdu, który przebiegał by w trudnych warunkach zimowych (najczęściej podczas mrozów) z noclegami w ogrzewanych budynkach oraz z trasami przebiegającymi nocą (co podnosiło jeszcze atrakcyjność rajdu). Pierwsza edycja, która odbyła się w 2005 roku na trasie Opoczno - Mroczków Gościnny - Gielniów przygotowana została przez 2. Opoczyńską Drużynę Harcerzy Starszych „Znajduchy” (patronem drużyny był również major Hubal). Drugą edycję (w 2006 roku na trasie Opoczno – Brzustów – Szadkowice) wspólnie przygotowały dwie drużyny 2. ODHS „Znajduchy” i 4. ODHS „Trolle”. Od 2006 roku „Trolle” samodzielnie organizują ten rajd, który od 2008 roku stał się rajdem ogólnopolskim. Co roku staramy się, aby trasa rajdu przebiegała przez miejscowości, które wiążą się z pobytem majora i jego Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego. Wśród nich należy wymienić Anielin (Szaniec – miejsce śmierci majora), ale także (w porządku alfabetycznym): Dęba Opoczyńska, Fryszerka, Gałki, Huta, leśniczówka Bielawy, leśniczówka Ceteń, Opoczno, Poświętne, Radzice, Rozwady, Sławno, Stefanów, Studzianna. Rajd rokrocznie odbywa się w terminie zbliżonym do daty 22 lutego (Dzień Myśli Braterskiej) i zawsze w programie rajdu znajduje się wieczornica podkreślająca szczególny charakter tego Święta Wszystkich Harcerzy i Skautów. Oprócz podstawowych wiadomości na temat majora Hubala rajd głównie nastawiony jest na sprawdzenie poziomu wyszkolenia harcerskiego w zakresie takich dziedzin jak: Samarytanka i Ratownictwo Medyczne, Terenoznawstwo, Pionierka, Musztra i Regulaminy, Ogólna Wiedza Harcerska, Szyfry i Sygnalizacja. Nadrzędnym celem oczywiście jest dobra zabawa, integracja harcerzy z różnych środowisk i przeżycie niezapomnianej przygody. 

Wszelkie informacje na temat rajdu dostępne są pod adresem: www.harcerskizimowyrajdnocny.strefa.pl

Organizatorzy zapraszają do udziału i kontaktu z drużyną:
versago@op.pl
www.zdhbratnieslowo.pun.pl
www.opoczno.zhp.pl 4 ODHS Trolle