Obchody 69. rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego - Hubala

Starostwo Powiatowe w Opocznie i 25 Batalion Dowodzenia 25 BKP z Tomaszowa Maz. zapraszają na Obchody 69. rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala do Anielina dnia 26 kwietnia 2009 roku. Uroczystosci rozpocznie polowa msza św., której przewodniczył będzie biskup polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. Tadeusz Płoski. 

Patronat honorowy nad uroczystościami przyjęli: 
Ryszard Kaczorowski - ostatni Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Gen. dyw. prof. Tadeusz Płoski - Biskup Polowy Wojska Polskiego, Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki, bp Zygmunt Zimowski - Ordynariusz Diecezji Radomskiej. 

Program uroczystości: 
12.00 - polowa msza święta - Anielin Szaniec 
13.00 - ceremoniał wojskowy - wystąpienia okolicznościowe, składanie wiązanek 
14.00 - zakończenie ceremoniału wojskowego, składanie wiązanek przez pozostałe delegacje, część artystyczna, 
14.45 - pokaz wyszkolenia żołnierzy 25 bdow z Tomaszowa Maz. i grochówka wojskowa dla wszystkich. 

Starosta opoczyński - Józef Róg 
D-ca 25 bdow - ppłk dypl. Paweł Kwieciński