100 - lecie urodzin Romualda Rodziewicza ps. „Roman”

18 stycznia 2013 roku swoje 100-tne urodziny będzie obchodził jeden z ostatnich żyjących żołnierzy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala, Romuald Rodziewicz „Roman”. Jest on obecnie rezydentem Domu Opieki „Jasna Góra” w Hudersfield, w hrabstwie West Yorkshire (Wielka Brytania), którego kapelanem jest Ks. Jan Wojczyński TChr. 

Romuald Rodziewicz „najwierniejszy z wiernych” i najbardziej oddany Majorowi Hubalowi żołnierz, przeszedł z nim cały szlak bojowy Oddziału, od Puszczy Augustowskiej aż do Anielina, gdzie 30 kwietnia 1940 r. bohaterska śmierć mjr Henryka Dobrzańskiego zakończyła epopeję Hubalczyków. Gdy zakończyła się wojna, jako żołnierz II Korpusu Polskiego został przeniesiony do Anglii gdzie został zdemobilizowany i na stałe osiadł w tym kraju. Rozpoczął pracę zawodową, założył rodzinę a także przez długie lata opiekował się Polskim Ośrodkiem Harcerskim w Fenton. Mimo, że mieszka w Anglii, nigdy nie utracił kontaktu z Ojczyzną. Czynnie działał w Klubie Hubalczyków skupiających żołnierzy OWWP, prawie każdego roku odwiedzał Polskę, spotykając się z młodzieżą szkół noszących imię Majora a przede wszystkim biorąc udział w rocznicowych uroczystościach przy szańcu w Anielinie, gdzie swoja obecnością i opowieściami dawał świadectwo walki i bohaterstwa swojego Dowódcy. W ostatnich latach (kiedy nie pozwalało już zdrowie), wizyty w Polsce były coraz rzadsze aż w końcu zmuszony został osiąść na stałe w Huddersfield w polskim Domu Opieki „Jasna Góra”. 

Jubileusz 100-lecia urodzin Romualda Rodziewicza „Romana” będzie wielkim wydarzeniem dla całej społeczności ośrodka „Jasna Góra”. W uroczystościach weźmie udział najbliższa Rodzina Jubilata: córka i syn z rodzinami, przyjaciele oraz wszyscy pensjonariusze oraz cały personel. Uroczystości rozpoczną się od mszy św. w intencji „Romana” a następnie wszyscy zebrani będą mogli złożyć życzenia Jubilatowi wręczając upominki i kwiaty. Z pewnością nie zabraknie także urodzinowego tortu. 

Przebieg spotkania będzie rejestrowała lokalna telewizja miasta Huddersfield a my z pewnością przekażemy również szczegółową relację z uroczystości. 

Więcej informacji o Romualdzie Rodziewiczu ps. „Roman” kliknij tutaj.

Więcej o Domu Opieki „Jasna Góra” w Huddersfield kliknij tutaj.