Oddali hołd majorowi

W niedzielę 14 kwietnia 2013 r. w miejscowości Karolinów członkowie Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP mjr Hubala zorganizowali uroczystość pod pomnikiem poświęconym oddziałowi „szalonego majora”. Złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscu, w którym znajdowała się gajówka, jedno z ostatnich miejsc postoju mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala i jego oddziału. 

Uroczystość rozpoczął Tomasz Łuczkowski – dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie. Podziękował wszystkim za przybycie i pamięć o tym miejscu. Wśród delegacji znaleźli się przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., Gminy Tomaszów Maz., Nadleśnictwa Smardzewice, mieszkańców Karolinowa i okolic oraz kilkunastu członków Stowarzyszenia Ułanów. Głos zabrał również Leszek Zapart, prezes Stowarzyszenia. Zapewnił, że tego typu uroczystości będą odbywać się częściej, by pamięć o Oddziale Wydzielonym Wojska Polskiego i jego dowódcy nigdy nie zaginęła. „Ułani” chętnie pozowali do zdjęć i zapraszali do udziału w uroczystościach rocznicy śmierci majora, które odbędą się 28 i 30 kwietnia w Anielinie. 

Warto przypomnieć, że mjr Henryk Dobrzański przebywał w gajówce Karolinów w dniach 14-15 kwietnia 1940 r. Został przyjęty przez miejscowego gajowego Michała Różanskiego. Do Karolinowa dotarł z resztką swojego oddziału z leśniczówki Zarzęcin. Wówczas Hubal przemieszczał się z miejsca na miejsce, ścigany przez Niemców. Były to ostatnie dni życia majora. Z Karolinowa oddział udał się do gajówki Książ, a po kilkunastu dniach dotarł do Anielina, gdzie 30 kwietnia ginie mjr Henryk Dobrzański. 

Michał Różański urodzony 28.11.1894 roku w Stawiszynie k. Białobrzegów. Od 5.V.1915 r. do 1.X.1917 r. w armii rosyjskiej; później w Korpusie gen. Dowbor - Muścickiego do 30.V. 1918 r. Od 1918 do 31 .III. 1923 r. pracuje jako gajowy w dobrach Bagniewskich w Szczytach k. Białobrzegów. Z dniem 1.IV. 1923 roku zatrudniony zostaje jako gajowy w nadleśnictwie Błogie w leśnictwie Błogie a następnie leśnictwie Trzebiatów. Zamieszkuje w gajówce Karolinów. Za pomoc udzielona oddziałowi „Hubala" zostaje aresztowany a następnie zamordowany w 1943 roku w Tomaszowie Mazowieckim.