Pamiętamy o majorze Hubalu – 73. rocznica śmierci majora Henryka Dobrzańskiego Hubala

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku przy szańcu majora Hubala koło Anielina zebrali się wszyscy, którzy chcieli uczcić Jego pamięć. Organizatorami uroczystości, która odbyła się 28 kwietnia w niedziele było: Starostwo Powiatowe w Opocznie oraz 25. Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego i gmina Poświętne. Patronat nad uroczystościami objęli: Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki oraz Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego. 

Mimo deszczu i chłodu do Bazylikii oo. Filipinów w Studziannie przybyło wiele osób. Msza święta rozpoczęła się o godz. 9.00 z udziałem sztandarów, lokalnych władz, harcerzy oraz okolicznych mieszkańców. Bazylika oo. Filipinów w swej historii gościła w swoich murach wiele dostojnych gości. Miejsce to ma również szczególne znaczenie dla oddziału majora Hubala. To właśnie z klasztoru filipinów w Studziannie do oddziału przybył ksiądz Ludwik Mucha, który objął funkcję kapelana. Tutaj również Hubalczycy uczestniczyli we mszy świętej na przełomie 1939/1940 roku, co miało ogromne znaczenie moralne dla miejscowej ludności. W homilii, którą wygłosił ks. ppłk Piotr Majka – kapelan 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, podkreślona została ogromna miłość, jaką obdarzył swoją ojczyznę major Hubal. Ksiądz Majka zwrócił uwagę wiernych, że to właśnie umiłowanie Boga, wolności ojczyzny i niestrudzona chęć do walki pchnęła Hubala do poświęcenia najcenniejszej rzeczy, jaką posiadał – swego życia. 

Po mszy świętej dalsza część uroczystości odbyła się przy szańcu majora Hubala koło Anielina, gdzie zgromadzeni mieli okazję posłuchania śpiewu chóru a także wysłuchania fragmentu audycji Radia Wolna Europa z 1974 roku. W audycji zaprezentowano wypowiedzi osób (byłego ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Kazimierza Papee oraz gen. Nowiny-Sawickiego), które znały majora Hubala osobiście i w ciekawy sposób opisywały jego postać. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Kopania, który przybliżył wszystkim postać bohaterskiego majora i jego czyny. W tym roku do Anielina, mimo podeszłego wieku, przybył gen. Stanisław Burza - Karliński ps. „Burza” – żołnierz Armii Krajowej. W swoim przemówieniu generał podziękował młodzieży, że tak licznie uczestniczy w lekcji „żywej historii”, jaką są uroczystości przy szańcu majora Hubala w Anielinie. 

W trakcie uroczystości Starosta Opoczyński – Marek Ksyta wręczył symboliczne szable. Otrzymali je ułani z 7. Pułku Ułanów Lubelskich oraz ze Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego WP mjr. Hubala, którzy co roku przyjeżdżają do Anielina i biorą czynny udział w uroczystościach przy szańcu. Dar w postaci szabel jest dla nich podziękowaniem i swego rodzaju wyróżnieniem. Swoje podziękowania władze powiatowe przekazały również na ręce pułkownika Adama Greli – dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. 

Na koniec uroczystości odczytano apel poległych oraz złożono kwiaty przy obelisku upamiętniającym miejsce śmierci majora Hubala. Wśród kwiatów złożonych przed delegacje kombatantów, władz samorządowych nie zabrakło również kwiatów od córki majora Hubala - Krystyny Dobrzańskiej-Sobierajskiej, która ze względu na zły stan zdrowia nie mogła przyjechać do Anielina. W imieniu córki kwiaty złożył Łukasz Ksyta. Przy obelisku jako co roku była też wiązanka od stowarzyszenia „Misja Pojednania”, które złożył prezes - Tadeusz Kreps.