Dni Patrona w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Radomiu (dzień pierwszy)

Tegoroczne obchody Dni Patrona mają wyjątkowo uroczysty charakter. 25 lat temu w 1984 roku szkoła przyjęła imię majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala i otrzymała sztandar. Od tej pory, przez szereg lat w dniu 30 marca, w rocznicę bitwy pod Huciskami, odbywały się spotkania z żołnierzami majora Hubala. W szkolnej Księdze Gości można odnaleźć dedykacje i autografy Władysława Kowalskiego, Józefa Badury, Józefa Drabika, Mariana Gadaja, Jana Kmity, Wacława Lisowskiego, Jana Maciążka, Jana Małka, Stanisława Mieczkowskiego, Marii Mieczkowskiej, Czesława Morusia, Mariana Pietrasa, Kazimierza Różyckiego, Antoniego Smerdzyńskiego, Kazimierza Stankowskiego, Leopolda Zaborka, Edmunda Zakrzewskiego, Ludmiły Żero, Romualda Rodziewicza, Henryka Białasa, Łukasza Matysiaka i Władysława Raczyńskiego. 

Niestety z biegiem lat żołnierzy Hubala ubywało a ci, którzy są między nami, ze względu na podeszły wiek nie mogą już zawitać w progach szkoły. Po raz ostatni zaszczycili swą obecnością uroczystość 100-lecia szkoły. Przyjechali wtedy: Leopold Zaborek, Antoni Smerdzyński, Józef Badura, Jan Maciążek oraz ppłk Marian Zach – honorowy hubalczyk i wiceprezes Środowiska „Hubalczycy”. 

Dzisiejszy dzień jest szczególny – powiedziała Beata Mroczkowska, dyrektor szkoły - w miesiącu kwietniu, jak co roku obchodzimy dni patrona naszej szkoły, ale w tym roku mamy również kolejną piękną rocznicę, 25-lecia nadania naszej szkole imienia majora Hubala. Przez te 25 lat robiliśmy dużo, żeby pamięć o majorze nie zginęła. Mamy nadzieję, iż kolejne pokolenia, które przyjdą do szkoły będą kontynuować naszą pracę. Niektórzy, pracujący w tej szkole nauczyciele, mieli jeszcze okazję spotkać się osobiście z żołnierzami z oddziału majora Dobrzańskiego, wspaniałymi ludźmi. Możemy tylko żałować, że tak szybko od nas odeszli. To, co pozostawili po sobie pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Zróbmy wszystko żeby imię patrona naszej szkoły, kojarzyło się z czymś pięknym, z czymś wartościowym, bo takim człowiekiem był major Dobrzański. 

Po złożeniu kwiatów przed pomnikiem patrona szkoły i apelu poległych odbyła się prezentacja multimedialna, poświęcona majorowi Hubalowi, którą przygotował Maciej Kutera.