Szkoły uczciły pamięć majora Hubala

23 kwietnia br. przy „Szańcu” pod wsią Anielin, odbyła się uroczystość 73. rocznicy śmierci majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala zorganizowana przez dyrekcję Zespołu Szkół Zawodowych im. Majora Hubala w Radomiu i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi. 

W uroczystości wzięli udział uczniowie szkół podstawowych w Brudzewicach (pow. Opoczno), Ruskim Brodzie (pow. Przyszucha), Bożem (pow. Głowaczów) i ZSZ Radom, leśnicy z Nadleśnictwa Opoczno i łódzkiej dyrekcji Lasów Państwowych, oraz kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Radom. Nie mogło zabraknąć w uroczystości tych, którzy pielęgnują pamięć polskiej kawalerii, ułanów ze Szwadronu Radomskiego 11. Pułku Ułanów Legionowych (warta honorowa przy pomniku) oraz Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. OWWP majora Hubala z Poświętnego. 

Mszę Świętą, jak co roku koncelebrował ks. kapelan łódzkich leśników Marek Izydorczyk. W poprowadzeniu mszy wspomagały go nauczycielki z Bożego i Ruskiego Brodu oraz uczennice z radomskiego „Hubala”. Uroczystość uświetnił program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów ze szkoły w Brudzewicach. Nie zabrakło również „hubalowej opowieści” pułkownika Mariana Zacha, który na koniec, co było dla wszystkich niespodzianką, wręczył odznakę honorową „Środowiska Hubalczyków” Justynie Bujek, nauczycielce historii w ZSZ im. Hubala w Radomiu, od szeregu lat pielęgnującej wśród młodzieży imię Patrona. 

- Pani Justyno – powiedział, do prowadzącej uroczystość przy „Szańcu” Justyny Bujek, nauczycielki historii, pułkownik Zach. - Za wieloletnią i niezłomną pracę, oraz za wyjątkowe zaangażowanie w krzewieniu wśród młodzieży patriotycznego czynu i upamiętnianiu działalności bojowej oddziału majora Hubala, mam zaszczyt i przyjemność wręczyć pani honorową odznakę Środowiska Hubalczyków. 

Honorowa odznaka przyznana została również dyrektorce ZSZ, Beacie Jasek, ale z powodu jej nieobecności, wręczona zostanie w innym terminie.