O Hubalu w Krubkach pod Warszawą

29 września br., w miejscowości Krubki Górki (gmina Poświętne), po raz trzynasty uczczono pamięć majora Henryka Dobrzańskiego i Jego żołnierzy. To właśnie tu we wrześniu 1939 roku podążając na pomoc walczącej Warszawie, oddział dowodzony przez majora Hubala zatrzymał się w majątku sióstr Zofii Arkuszewskiej i Wandy Chełmickiej. 

Organizatorami tegorocznych uroczystości byli: Starosta Wołomiński Piotr Uściński, Wójt Gminy Poświętne Jan Cymerman oraz prof. Witold Modzelewski. Uroczystość odbyła się tradycyjnie w majątku Państwa Modzelewskich, przy obelisku wybudowanym w parku dworskim, upamiętniającym pobyt majora Henryka Dobrzańskiego w Krubkach. 

Uroczystości rozpoczęto polową mszą św. w intencji majora Hubala oraz wszystkich poległych żołnierzy II wojny światowej, którą celebrował i wygłosił patriotyczną homilię, ks. Bronisław Janiszewski proboszcz parafii p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku. 

Następnie został odczytany apel poległych i wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia. Kompania honorowa Wojska Polskiego oddała salwę honorową a przy dźwiękach orkiestry wojskowej delegacje poszczególnych jednostek samorządowych, straży pożarnej oraz młodzieży z okolicznych szkół złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem. 

Na zakończenie uroczystości młodzież ze szkoły podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Zabrańcu przedstawiła bardzo ciekawy program artystyczny, wypełniony patriotyczną poezją i pieśnią. 

W uroczystościach, jak co roku, wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy Krubek, goście z ościennych miejscowości powiatu wołomińskiego, młodzież z okolicznych szkół gminnych, strażacy z ochotniczych jednostek, członkinie kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele grupy rowerowej z Sulejówka i wielu, wielu innych. 

Gościem honorowym tegorocznych obchodów był wnuk mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala – Henryk Sobierajski z żoną Katarzyną i córkami: Gabrysią i Ksenią.