Dni Patrona w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Radomiu (dzień drugi)

Drugi dzień uroczystości w Zespole Szkół Zawodowych w Radomiu miał już inny charakter. Po mszy świętej odprawionej w intencji szkoły i jej patrona, wszystkich przybyłych gości zaproszono do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Załuskich w Radomiu. Tu, w sali ozdobionej planszami z wystawy „Śladami majora Henryka Dobrzańskiego po Ziemi Zwoleńskiej”, miała miejsce oficjalna część uroczystości. 

Wśród licznie zaproszonych gości znaleźli się m. in.: wiceprezydent Radomia Ryszard Fałek, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Radomiu Leszek Pożyczka, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu Dorota Sokołowska, wieloletni dyrektorzy szkoły Tadeusz Kuna, Jakub Kiełbasiński, Małgorzata Michalczyk, wicedyrektorzy Ewa Kara, Stanisław Zaborski, Zofia Mokrzycka - nauczycielka historii która zaszczepiła w szkole miłość do majora Hubala, Żołnierze ŚZŻAK, prezes Cechu Rzemiosł Tadeusz Duda, przewodniczący Związku Zawodowego „Solidarność” Adam Słomka, delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Hubala w Przydworzycach. Honorowymi gośćmi szkoły byli państwo Lusia Ogińska, poetka i Ryszard Filipski, odtwórca roli majora Hubala. 

- Major Dobrzański. Kim był? Czym zasłużył sobie na pamięć? – powiedziała Beata Mroczkowska, dyrektor szkoły im Hubala. - Takie pytania może zadawać tylko ten kto nie zna historii naszego kraju. Kraju pięknego, ale boleśnie doświadczonego. Kraju ludzi dumnych i ludzi honorowych, dla których dobro ojczyzny jest dobrem najważniejszym. Czy można zapomnieć o żołnierzu, który zginął za wolność, honor i ojczyznę? My o nim nigdy nie zapomnimy i na pewno nie zginie o nim pamięć.