Spotkanie „Komitetu Renowacji Szańca Majora Hubala” w Poświętnem

Jak już informowaliśmy w maju tego roku powołany został „Komitet Renowacji Szańca Majora Hubala”, którego głównym celem ma być renowacja szańca majora Hubala w Anielinie. Komitetowi przewodniczy Starosta Opoczyński – Marek Ksyta. 7 października 2013 roku komitet w pełnym składzie zebrał się na spotkaniu roboczym. Pierwsza część spotkania odbyła się przy szańcu majora Hubala, gdzie obecna była córka majora Krystyna Dobrzańska-Sobierajska oraz wnuk Henryk Sobierajski. Przy obelisku upamiętniającym postać Hubala złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Na dalszą część spotkania wszystkich zgromadzonych zaprosił wójt gminy Poświętne Mieczysław Stępień. W sali konferencyjnej omówiony został projekt zagospodarowania terenu w najbliższym sąsiedztwie szańca, zaakceptowano pomysł przeniesienia wszystkich tablic na „ścianę pamięci” oraz ustalono harmonogram dalszych prac. Wstępny projekt „ściany pamięci” przewiduje, że będzie ona wzniesiona na wysokości ok. 1,5 m a do jej wykonania, jako główny materiał, posłuży kamień polny. Tym samym będzie nawiązywała do wyglądu szańca majora Hubala. 

W trakcie spotkania poruszono również kwestie organizacyjne przyszłorocznych uroczystości przy szańcu majora Hubala. Ustalono, iż uroczystości, które co roku organizuje Starostwo Powiatowe w Opocznie wraz z jednostką w Tomaszowie Mazowieckim przyjmą nazwę – „Dzień Pamięci o Majorze Hubalu”. 

Na wniosek przewodniczącego Marka Ksyty do komitetu przyjęto dwóch nowych członków: płk Tomasza Czechowskiego oraz Tomasza Łuczkowskiego – dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie. 

Pełny skład „Komitetu Renowacji Szańca Majora Hubala”: 

Marek Ksyta – Starosta Opoczyński (przewodniczący), 
Henryk Sobierajski – wnuk majora Hubala, 
Mieczysław Stępień – wójt gminy Poświętne, 
płk Marian Zach – wiceprezes środowiska Hubalczyków, 
Płk Tomasz Czechowski – były zastępca dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, 
ppłk Marcin Budzyński – d-ca 25. batalionu dowodzenia -Tomaszów Maz., 
Tadeusz Kreps – prezes Stowarzyszenia „Rodzin Westerplatczyków i Hubalczyków”, „Misja Pojednania”, 
Wiesław Turek – przedstawiciel Powiatu Opoczyńskiego, 
Tomasz Łuczkowski – dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, 
Andrzej Dyszyński – redaktor strony www.majorhubal.pl, 
Łukasz Ksyta – redaktor strony www.majorhubal.pl 

Projekt „ściany pamięci”