Obchody 69. rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego - Hubala

Jak co roku w ostatnią niedzielę kwietnia, na polanę w zagajniku „Zacinki” pod Anielinem przybyli licznie przedstawiciele duchowieństwa, kombatantów, służb mundurowych – żołnierzy, leśników, policjantów a także młodzież szkolna, harcerze oraz mieszkańcy okolicznych wsi, by uczcić pamięć Henryka Dobrzańskiego - Hubala w 69. rocznicę Jego bohaterskiej śmierci. 

Patronat nad uroczystościami objęli w tym roku: ostatni Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, biskup polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski oraz wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele wojska: szef Sztabu Generalnego gen. bryg. pilot Leszek Cwojdziński, szef wojsk aeromobilnych gen. bryg. Ireneusz Bartnik oraz dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej gen. bryg. pilot Dariusz Wroński. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych. Uroczystość rozpoczęła koncelebrowana Msza św. polowa, której przewodniczył biskup polowy WP gen. Tadeusz Płoski. 
Historia jest zobowiązaniem do nieustannej pamięci o ludziach, którzy nie zawahali się oddać życia za Ojczyznę. Nie ma większej miłości, większej ofiary. To ich wkład w niepodległość i suwerenność Polski, w czas pokoju – mówił w homilii ordynariusz WP. 

W imieniu prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego głos zabrał Zbigniew Gretka, który odczytał list skierowany do uczestników uroczystości rocznicowych (pełny tekst listu poniżej). Po apelu poległych, salwie honorowej i złożeniu kwiatów przed obeliskiem, prezes Środowiska „Hubalczycy” ppłk Marian Zach, wręczył Grupie Konnej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich honorową odznakę za zasługi dla środowiska. Grupa ta od dziesięciu lat przemierza konno szlak walk oddziału majora Hubala znajdując po drodze gościnę w Cisowniku i Ruskim Brodzie. 

Uroczystości przy szańcu w Anielinie uświetnili żołnierze 25 batalionu dowodzenia im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” prezentując pokaz walki wręcz a umiejętności jeździeckie zaprezentowały jeździeckie grupy rekonstrukcji historycznych. Ułani w historycznych mundurach wzbudzili nieukrywany entuzjazm wśród zgromadzonych widzów. 

Dużym zainteresowaniem uczestników uroczystości cieszyły się ustawione w obrębie Szańca tablice informacyjne z życiorysem majora Hubala, oraz listą 318 żołnierzy Oddziału Wydzielonego WP. Znaleźć na nich można również oznakowanie trasy pieszej wędrówki, opracowanej przez Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych i Spalski Park Krajobrazowy, prowadzącej z leśniczówki Dęba do leśniczówki Bielawy i dalej przez Poświętne, Wólkę Kuligowską i Ponikłę do zagajnika pod Anielinem. Końcowym akcentem uroczystości obchodów 69. rocznicy śmierci „Hubala” był występ orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych prowadzonej przez st. chor. sztab. Zbigniewa Pytko. 

  
List prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego skierowany do uczestników uroczystości 69. rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 

Londyn, dnia 21 kwietnia 2009 roku 

Uroczystość w Anielinie, przypominająca walkę na tej ziemi majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i Jego żołnierzy z niemieckim najeźdźcą naszej ojczyzny we wrześniu 1939 roku, jest nie tylko utrwaleniem pamięci o obrońcach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, którzy po przegranej kampanii wrześniowej nie złożyli broni, ale także ważnym i potrzebnym elementem kształtowania świadomości narodowej Polaków. 

Obowiązkiem żołnierza jest walczyć za wolność i suwerenność Ojczyzny. Wielu z nich ginie w boju. Dla nich skończyło się wszystko – pozostały tylko strofy wyryte w kamieniu: „ Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli w Jej służbie...”. 

Wolność krzyżami się mierzy. To znakomite stwierdzenie ma dzisiaj realną wartość. Polska swoją wolność sowicie opłaciła krzyżami, męczeństwem wielu tysięcy Jej Obywateli. O tej straszliwej cenie wielu pokoleń nie wolno nigdy zapomnieć, trzeba ją zapisać w pamięci Polaków. 

Walka Oddziału Wydzielonego Kawalerii Wojska Polskiego majora „Hubala”, inicjująca w kraju zbrojny ruch oporu, stała się symbolem wysiłków i ofiar narodu polskiego w drodze do wolności i suwerenności. 

To właśnie przesłanie samotnej walki „ Hubalczyków” jest dzisiaj największą ponadczasową wartością ofiary życia polskich żołnierzy w II Wojnie Światowej. Żadnej nagrody dać im za tę służbę nie możemy, ale trzeba przypomnieć ponadczasową ideę ich działań. 

Nadzwyczaj trafnie sformułował to artykuł 1 Konstytucji z 1935 roku: „Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów, ma być przekazywane w spadku dziejowym, z pokolenia na pokolenie. Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę państwa. Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem”. 

Bojowe dokonania majora Henryka Dobrzańskiego i Jego żołnierzy są istotnym elementem poznania i rozumienia prawdy polskiego patriotyzmu, że historia naszego narodu, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość taka, jaką pragniemy była, jest i będzie zawsze naznaczona walką o jego tożsamość. 

Chylę prezydenckie czoło przed wszystkimi, którzy oddali swe życie w obronie ojczyzny.
 

b. Prezydent RP na Uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski