II. Ogólnopolski Zjazd Szkół i Drużyn Harcerskich im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala

Poprzez takie spotkania możemy uczyć się historii, możemy nawiązywać wspaniałe przyjaźnie. Dopóki nasza szkoła będzie istniała, będziemy się spotykać, będziemy organizować różne imprezy, spotkania, po to właśnie, abyśmy mogli wspólnie kończyć dzieło naszego Patrona – powiedziała dyrektorka ZSZ im. Hubala, Beata Jasek podsumowując uroczystość 110. rocznicy szkoły, 30. rocznicy nadania ZSZ im. majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala i II. Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Hubala. 

Organizacja 

Pierwszy zjazd Hubalowej Rodziny odbył się w 2010 roku. W ubiegłym roku w ZSZ im. Hubala powołany został 16-osobowy Komitet Organizacyjny II. Zjazdu. Komitet wystąpił do prezydenta Radomia o zgodę na sprzedaż „cegiełek”. To w znacznym stopniu pomogło w pozyskaniu niezbędnych funduszy. Należy się w tym miejscu głęboki ukłon w kierunku mieszkańców naszego miasta, bo to oni w dużej mierze byli ich nabywcami. 

Zamek kazimierzowski w Inowłodzu 

W dniach 11-12 kwietnia odbył się II. Zjazd. Zamierzeniem organizatorów było przekazanie młodzieży jak największej dawki wiedzy, nie tylko na temat Patrona. Stąd pomysł rozpoczęcia uroczystości w Inowłodzu, na terenie odbudowanego zamku Kazimierza Wielkiego. To w końcu również dzięki niemu powstał obok Piętrówki nowy Radom. Uczestników zjazdu powitali dyrektor ZSZ im. Hubala, Beata Jacek, z-ca wójta Inowłodza, Jan Żerek i ppłk Roman Stasiak Prezes Koła Związku Sybiraków w Tomaszowie Mazowieckim. 

Bielawy i Szaniec Hubala 

Leśniczówka Bielawy, doskonale znana wszystkim uczestnikom wigilii, obok Szańca Hubala, jest drugim symbolicznym miejscem dla Hubalowej Rodziny. Tu spotykają się co roku w okresie przedświątecznym, dzielą opłatkiem i w leśnej głuszy śpiewają kolędy. Robią to tak jak ich Patron przed ponad 70-ciu laty. 
Najważniejszym wydarzeniem tego dnia był jednak pobyt przy Szańcu majora Hubala, w miejscu, w którym poległ przed 74 laty. 

W blasku zachodzącego za lasem słońca i płomieni pochodni padły słowa: 
„Wzywam Cię: Majorze Henryku Dobrzański – Hubalu, mianowany pośmiertnie pułkownikiem, odznaczony pośmiertnie złotym krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, zastępco dowódcy 110. Rezerwowego Pułku Ułanów, dowódco konspiracyjnej Organizacji Okręg Bojowy Kielce, dowódco Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego, który nie złożyłeś broni, nie porzuciłeś polskiego munduru, który trwałeś na posterunku od września 1939 roku i byłeś tak długo nadzieją dal tych, których ogarnął mrok okupacyjnej nienawiści do wszystkiego co polskie, który z bronią w dłoni nie czekałeś bezczynnie na wiosnę i nadejście ofensywy alianckiej i który z tą bronią poległeś w walce pod Anielinem, na opoczyńskiej ziemi, 30 kwietnia 1940 roku. Poległ na polu chwały. Cześć Jego pamięci” 

Apel pamięci przeprowadził wraz z kadetami z Liceum Kadetów w Lipinach płk Ryszard Młodzianowski. Dla upamiętnienia II. Zjazdu, oraz Hubalowej Rodziny w Szańcu umieszczono „kapsułę czasu” z przesłaniem dla potomnych, „by po latach przypominała, tym, którzy ją wydobędą, o naszym Patronie i naszej rodzinie” – jak powiedziała dyrektor Jasek. Przygotowaniem miejsca na kapsułę zajęli się strażacy z OSP w Poświętnem, pod dowództwem komendanta Jerzego Łumińskiego. 

Niezapomnianym i wzruszającym momentem dla wszystkich było wykonanie, w miejscu śmierci majora Hubala, przez Cezarego Jawoszka ballady „Hubalowa legenda”. Kazimierz Szymański, autor słów stworzył ją wraz z Cezarym Jawoszkiem w historycznym dla Polski momencie, 24 grudnia 1981 roku, w pierwszych dniach stanu wojennego. 

Na zakończenie uroczystości przy szańcu kawalerzyści Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Hubala w Poświętnem, zaprezentowali uczestnikom wspaniałą musztrę kawaleryjską zwieńczoną szarżą. 

Radomski marsz 

Msza w kościele garnizonowym zgromadziła uczniów wielu radomskich szkół. Marsz, który przeszedł ul. Żeromskiego, liczył ponad 300 osób. Na jego czele stanęli radomscy ułani. Jeden z nich, Piotr Jakubowski, absolwent „Hubala”, stanął również podczas mszy w poczcie sztandarowym. 

Resursa 

Podczas uroczystości w „Resursie Obywatelskiej” nie było chyba nikogo, kto by się nudził. Program rozpoczął występ radomskiej Orkiestry Wojskowej pod batutą kapitana Sławomira Ćwieka wiązanką znanych melodii. Dopiero po tym wstępie rozpoczęto powitanie gości, władz miasta, władz oświatowych, Cechu Rzemiosł Różnych, sponsorów i uczestników zjazdu. 

Program przeplatał część oficjalną z pokazami fryzur, prezentacją multimedialną, występem Orkiestry i bieszczadzkiego barda, radomianina Piotra Rogali. Wręczono również nagrody uczestnikom Międzyszkolnego Konkursu wiedzy o majorze Hubalu, który był integralną częścią Zjazdu. 

Uczestnicy 

Uczestnikami zjazdu byli uczniowie i ich opiekunowie ze szkół PSP w Ruskim Brodzie (pow. przysuski), Przydworzycach (pow. kozienicki), Brudzewicach (woj. łódzkie), ZSZ nr 1 ze Starachowicach (woj. świętokrzyskie), Zespołu Szkół Rolniczych im. Hubala w Sokółce (woj. podlaskie), ZSZ nr 1 w Bychawie (woj. lubelskie), SP nr 3 w Zespole Szkół Miejskich w Hrubieszowie (woj. lubelskie), ZSZ Radom, strzelcy ze Związek Strzeleckiego Oddział Szydłowiec im. Hubala oraz z Liceum Kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Lipin (pow. przysuski). 

Podziękowanie dyrektor ZSZ im. Hubala, Beaty Jasek 

Pragnę podziękować wszystkim, którzy nie szczędzili swojego czasu podczas organizacji naszego Zjazdu, szczególnie Komitetowi Organizacyjnemu, nauczycielom i uczniom. Pragnę podziękować władzom miasta, wydziału edukacji, Cechu Rzemiosł Różnych, leśnikom z RDLP w Łodzi, oraz władzom powiatu Opoczno i gminy Inowłódz. Pragnę podziękować również uczestnikom zjazdu za przybycie na nasz apel. Mam nadzieję, że zabraliście ze sobą miłe wspomnienia, i że powrócicie do nas na nasze kolejne wezwania. Pragnę podziękować również mediom, które towarzyszyły nam od samego początku tego trudnego, choć przyjemnego dzieła, popularyzując nie tylko ideę zjazdu, ale również imię naszego patrona, majora Hubala. 

Pragnę szczególnie podziękować dwóm osobom z grona nauczycieli „Hubala”. Justynie Bujek, która będąc koordynatorem Komitetu Organizacyjnego trzymała wszystko w garści do ostatniej chwili, oraz Jarosławowi Wajsowi, za oprawę graficzną zjazdu, projekt „cegiełki”, opracowanie logo i multimedialną obsługę zjazdu.