Dzień Pamięci o Majorze Hubalu 30.04.2014

30 kwietnia 2014 roku po raz kolejny w Anielinie koło Opoczna uroczyście obchodzono Dzień Pamięci o Majorze Hubalu. Wszystkich, którzy zgromadzili się w miejscu, gdzie 74 lata temu poległ major Henryk Dobrzański przywitała wspaniała pogoda. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Opocznie, 25. Batalion Dowodzenia z Tomaszowa Mazowieckiego oraz Gmina Poświętne zadbali również o godną oprawę tego święta. 

W tym roku patronat nad uroczystościami objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wśród dostojnych gości, którzy przyjechali do Anielina nie zabrakło córki majora Hubala Krystyny Dobrzańskiej-Sobierajskiej, która ze wzruszeniem mówiła: Hubal dla wielu młodych ludzi nadal jest wzorem do naśladowania, bo przekazuje im wartości, według których powinni postępować. - Moje pokolenie niedługo odejdzie, ale rośnie młode, które tak bardzo czci pamięć Hubala. To jest cudowne. Jestem bardzo wzruszona

W obchodach wzięli również udział żołnierze, przedstawiciele instytucji i szkół, kombatanci, nie zabrakło również parlamentarzystów z wicemarszałkiem Sejmu RP Eugeniuszem Grzeszczakiem na czele, który podkreślał w swojej wypowiedzi, że życie Hubala jest dla nas lekcją patriotyzmu. 

Po odprawionej przy szańcu Polowej Mszy Św. głos zabrał przedstawiciel Prezydenta dr Jarosław Neneman, który odczytał list od głowy państwa. W liście czytamy: Major Henryk Dobrzański Hubal zapisał się w historii Polski jako Jej mężny obrońca i żarliwy patriota czasu wojny. A jednak może i powinien być inspiracją dla wszystkich, którzy chcą być patriotami czasu pokoju, „patriotami życia codziennego”. Wybitne zasługi Henryka Dobrzańskiego w trakcie obu wojen światowych, podczas obrony Lwowa i w walce z bolszewicką nawałą 1920 roku, miały przecież swoje źródło w solidnej edukacji, obywatelskim wychowaniu, w ciągłym samodoskonaleniu jako oficera i kawalerzysty. Teraz, w jubileuszowym dwudziestym piątym roku wolnej III Rzeczypospolitej, jeszcze lepiej rozumiemy Majora Hubala. 

Następnie delegacje złożyły kwiaty i wiązanki przy bazaltowym obelisku ustawionym na cześć bohaterskiego majora. Był również apel poległych i salwa honorowa. Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć pokazy ułańskie. 

W tym roku każda z przybyłych do Anielina osób mogła nabyć najnowszą książkę poświęconą majorowi Hubalowi pt.Major Hubal – historia prawdziwa z autografem autora.