Świętowali w Birczy

W dniu 12 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół w Birczy odbyło się Święto Patrona Szkoły z okazji piątej rocznicy nadania imienia majora Henryka Dobrzańskiego Hubala Szkole Podstawowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, którą odprawili ks. kapelan por. Grzegorz Bechta oraz ks. Bartosz Gręda. Ksiądz kapelan w wygłoszonym kazaniu podkreślał wartości, którymi w życiu kierował się major Dobrzański. Wskazał, że Hubal powinien być przykładem dla wszystkich, którzy chcą być patriotami czasu pokoju. Uczniowie powinni brać z Niego przykład i sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków, być przykładnymi kolegami, dziećmi, rodzeństwem. Po Mszy św. zaproszeni goście, rodzice, uczniowie i nauczyciele na czele z pocztem sztandarowym i kompanią honorową 5. batalionu strzelców podhalańskich z Przemyśla przeszli pod szkołę, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Z okazji rocznicy nadania imienia szkole, tablica upamiętniająca to ważne wydarzenie została przeniesiona z budynku szkoły na kamienny obelisk. Aktu odsłonięcia obelisku dokonali: Pan Józef Żydownik – Wójt Gminy Bircza, Pan ppłk Dariusz Czekaj – dowódca 5. batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu oraz Pani Maria Barbara Leszczyńska – córka Hubalczyka – Tomasza Bobowskiego. Obelisk poświęcił ksiądz porucznik w asyście ks. prałata Stanisława Kota i ks. Bartosza Grędy. Apel poległych odczytała Pani por. Daria Mielczarska, w którym m.in. przywołała Pamięć Patrona słowami: „Wzywam Ciebie – majorze Henryku Dobrzański Hubalu, Ostatni Żołnierzu Września (…), który nigdy nie zdjąłeś munduru i swoją postawą umacniałeś umęczony Naród. Ty, który nigdy się nie poddałeś i wolność ceniłeś nad życie. Stań do apelu!” Następnie asysta wojskowa oddała salwę honorową. Zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową i zapalili znicze. W dalszej części uroczystości pani Czesława Pankiewicz odczytała list od Pani Krystyny Dobrzańskiej – Sobierajskiej. Córka Hubala napisała: „(…) w tym wyjątkowym dla Waszej społeczności szkolnej dniu, będę sercem i myślami z Wami wszystkimi, którzy tak pięknie podtrzymujecie pamięć o Bohaterskim Hubalu – moim Ojcu… Niech Jego umiłowanie Ojczyzny i patriotyzmu, którym wypełnione było Jego życie będą dla was wzorem w wypełnianiu codziennych obowiązków”. Po części oficjalnej uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny poświęcony Patronowi szkoły pt. „Służył Polsce”.