Uczniowie w hołdzie majorowi Hubalowi

30 kwietnia, w czwartek, tak jak w latach pięćdziesiątych, kiedy uroczystość przy symbolicznej mogile dowódcy gromadziła hubalczyków niezależnie od dnia tygodnia, odbyła się uroczystość rocznicowa zorganizowana przez Zespół Szkół Zawodowych im. Hubala w Radomiu i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi. Na wystosowane zaproszenie przyjechali uczniowie ze szkół w Aleksandrowie Kujawskim, Brudzewicach, Przysusze, Przybranowie, Ruskim Brodzie, Radomiu i Wrocławiu. Stawili się również harcerze z Opoczna i Przysuchy, Strzelcy z Radomia oraz odtwórcy ról w inscenizacji historycznej „Hubalowe Zaduszki” Aleksandra Suska („Tereska”) i Mariusz Król („Barbarycz”). Dużą grupę stanowili leśnicy, gospodarze terenu i współorganizatorzy uroczystości, z Łodzi, Opoczna i Radomia. Nie zabrakło również tych najbardziej zasłużonych - kombatantów, dzięki którym mamy możliwość uczestniczyć w takich podniosłych uroczystościach. Przy Szańcu reprezentowali ich członkowie Środowiska Żołnierzy AK Okręgu Radom. Był również przedstawiciel Misji Pojednania z Ciechocinka, która od wielu lat wspiera środowiska hubalczyków i westerplatczyków. 

W czasie mszy świętej, w kazaniu ks. prof. Piotra Zwolińskiego uczniowie usłyszeli opowieść o dzielnym człowieku, który mimo wszystkich przeciwności losu, w warunkach, w których niełatwo było być bohaterem dochował wierności żołnierskiej przysiędze, nie zdjął munduru i do swoich ostatnich dni bronił ojczystej ziemi. 

Uczniowie ZSZ im. Hubala w Radomiu zwrócili się do swoich kolegów ze szkół, których patronem jest major Hubal z apelem o zapalenie o godzinie 12.00 zniczy w miejscach pamięci poświęconych Hubalowi i Jego żołnierzom. Mam nadzieję, że w ten symboliczny sposób przyłączyli się do dzisiejszej uroczystości przy Szańcu – powiedziała Beata Mroczkowska, dyrektorka radomskiej szkoły. 
Po zapaleniu zniczy, przy podniesionych sztandarach dowódca drużyny Strzelców odczytał apel poległych, po którym złożono wieńce i wiązanki kwiatów. 

Tradycją uroczystości w zagajniku pod Anielinem jest nadawanie osobom i instytucjom odznak „1939-1940 Hubalczycy”. 
Przypadł mi ogromny zaszczyt i przyjemność wręczenia honorowych odznak „Hubalczycy”, za aktywną działalność i za popularyzowanie idei i tradycji hubalowej – powiedział ppłk. Marian Zach, wiceprezes Środowiska „Hubalczycy”. Dziś wręczam ją z przyjemnością Zespołowi Szkół Zawodowych im. majora Hubala w Radomiu i 4. Opoczyńskiej Drużynie Harcerzy Starszych „Trolle” im. majora Hubala. 
Projekt wręczanej odznaki powstał w 1942 roku w Stanach Zjednoczonych. Zaprojektował ją major Marian Gawron, twórca wielu odznak pułkowych okresu międzywojennego. 

– Pragnę podziękować Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości dla młodzieży szkolnej i panu naczelnikowi Romanowi Malinowskiemu za jej poprowadzenie - powiedziała Beata Mroczkowska. 

Po zakończeniu uroczystości już w swobodnej atmosferze wiosennej wycieczki do lasu uczniowie i przybyli goście zostali zaproszeni przez leśników do ogniska i przygotowanego poczęstunku.