I Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”

Organizatorem konkursu jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Biskupcu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu. Honorowy patronat nad Konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Patronat: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu; Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dwójeczka”. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowana biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”. 

Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży. Zapoznanie z postacią mjra H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”. Termin nadsyłania prac mija 10 kwietnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Na zwycięzców czekają: nagrody książkowe, pendrive’y, pióra, radioodtwarzacze i inne cenne nagrody. 

Organizatorzy: 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu 
Tel. 897151230 
Osoby odpowiedzialne (organizatorzy): 
mgr Grażyna Wojczuk Tel:510147966, 
e– mail :G_Wojczuk@wp.pl 
mgr Bożena Pawłowska Tel:695632971 
e-mail : bozenkapaw@op.pl 

Prace należy nadsyłać na adres : 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego pseud."Hubal" 
ul. Mickiewicza 8 
11- 300 Biskupiec 
z dopiskiem: Konkurs "Hubal" 

Więcej informacji: I Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal” kliknij tutaj.