Zaproszenie do Drzewicy

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej imienia mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, która odbędzie się w siedzibie szkoły dnia 24 kwietnia 2015. 

Imię Hubala nosić będą wszystkie szkoły wchodzą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy. Jak wyjaśnia Marian Pisarski, dyrektor ZSP w Drzewicy, wniosek o nadanie patrona szkołom wyszedł od uczniów, nauczycieli i rodziców. Spośród kilku propozycji na patrona ta w zgodnej ocenie nas wszystkich okazała się najlepsza. Bardzo się cieszę z takiego wyboru - dodaje dyrektor. Wniosek o nadanie szkołom wchodzącym w skład ZSP w Drzewicy imienia Hubala stosownymi uchwałami zatwierdziła Rada Powiatu Opoczyńskiego. 

Program uroczystości: 

9:00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym 

- poświęcenie sztandaru 
- przemarsz do Szkoły 
10:30 - Powitanie Zaproszonych Gości 
10:40 - Program Artystyczny poświęcony osobie mjr „Hubala” 
11:00 - Ceremonia Nadania Imienia Szkole 
11:15 - Ceremonia Wręczenia Sztandaru 
11:30 - Wystąpienie Dyrektora Szkoły 
11:40 - Wystąpienie Zaproszonych Gości i podpisy pod Aktem Fundacji 
12:10 - Zakończenie