Hubalowa Wigilia w Birczy

W piątkowe przedpołudnie 11 grudnia 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy zgromadzili się przed tablicą Patrona na szóstej szkolnej Hubalowej Wigilii. W uroczystości wziął udział, jak co roku, syn Hubalczyka Tomasza Bobowskiego – pan Wojciech Bobowski. W tym roku gościem był również pan Sławomir Kwoka – ułan Kawalerii Ochotniczej w Barwach 20. Pułku Ułanów im. króla Jana III Sobieskiego. Po przywołaniu pamięci o Patronie szkoły, Jego żołnierzach oraz po zapaleniu zniczy wspólnie ubrano choinkę. 

W drugiej części uroczystości pani Marta Kostka przypomniała historię Wigilii z 1939 roku, w której uczestniczył major Henryk Dobrzański z Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego w leśniczówce Bielawy. Następnie głos zabrał pan Sławomir – ułan ochotnik, który przedstawił bardzo interesującą prelekcję na temat historii polskiej kawalerii oraz opowiedział o kręconej z Jego udziałem etiudzie filmowej o majorze Hubalu. 

Głos też zabrał pan Wojciech Bobowski, który podkreślił znaczenie i ważność tej uroczystości. Ze wzruszeniem opowiedział o ostatniej wigilii i świętach Bożego Narodzenia, którą spędził ze swoim Ojcem – Hubalczykiem, pseudonim „Budziwój”, jako siedmioletni chłopiec. W tej części uroczystości odbyło się również podsumowanie konkursu poetyckiego na napisanie wiersza o majorze Henryku Dobrzańskim Hubalu i Jego Żołnierzach oraz wręczenie dyplomów i nagród. Laureatami konkursu zostali: Michał Lalik – I miejsce, Izabella Wojdylak – II miejsce, Zuzanna Gibała – III miejsce. 
Poniżej zamieszczamy nagrodzone wiersze. 

I miejsce 

„Mój Hubal”
 
Był taki człowiek, 
który potrafił zrobić wszystko dla Ojczyzny. 
Był taki major, 
którego kochali żołnierze. 
Był taki bohater, 
który umarł za moją wolność 
To właśnie major Henryk Dobrzański „Hubal” 
Był taki leśnik z Birczy, 
który był Hubalczykiem 
To właśnie Tomasz Bobowski, 
z którego jesteśmy dumni. 
Jest taka szkoła, 
która o Nich pamięta. 
Są tacy uczniowie, 
co zapalają dla Nich świeczkę 
I oddają Im cześć. 
Bircza pamięta o bohaterach. 

Michał Lalik 

II miejsce 

Majorze Henryku Dobrzański 
Ty jesteś jak księżyc, 
który oświeca ciemną noc. 

Majorze Henryku Dobrzański 
Ty miałeś w sobie taką waleczność, 
Jakiej nie miał nikt. 

Majorze Henryku Dobrzański 
Ty stawałeś na czele 
Obrony naszego kraju. 

Majorze Henryku Dobrzański 
Ty nauczyłeś nas 
Co to jest patriotyzm. 

Majorze Henryku Dobrzański 
W naszych sercach zostaniesz 
Tylko Ty. 

Izabella Wojdylak 

III miejsce 

„Dzielny Hubal”
 
Hubal dzielnym patriotą był 
wrogów swych rozbijał w pył. 
Dla Niego honor i ojczyzna, 
Było jak dla obrońców Wizna. 

Ojczyznę kochał jak swą matkę, 
a swych żołnierzy jak braci, 
których ciężko się traci 
i dla których toczy się walkę. 

Dla Niemców był niezwykłym rywalem, 
dla Polaków wspaniałym żołnierzem 
który walczył z nazistowskim zwierzem, 
dla którego las stał się azylem. 

Na olimpiadach zdobywał medale, 
na koniu jeździł wspaniale, 
chlubę przynosił naszemu krajowi, 
na jego przykładzie rosną młodzi patrioci. 

Zuzanna Gibała