Poszukiwania grobu majora Hubala w Inowłodzu

Na cmentarzu rzymskokatolickim w Inowłodzu przy kościele św. Idziego przeprowadzono prace sondażowe, mające na celu ustalić domniemane miejsce spoczynku majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. 

Historia domniemanego grobu majora Hubala na miejscowym cmentarzu w Inowłodzu związana jest z rodziną Stanisława Kowalskiego urodzonego w 1902 roku oraz miejscowego księdza o tym samym imieniu i nazwisku. Ksiądz Stanisław Kowalski urodził się w 1895 r. a parafię w Inowłodzu objął w 1928 roku. Proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Inowłodzu był do 1949 roku. Następnie objął parafię Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim. 

Rodzinną historię dotyczącą miejsca spoczynku majora Hubala opowiedział Pan Paweł Beuth, który usłyszał ją od swojego teścia Jana Kowalskiego. Ojciec Jana Kowalskiego Stanisław osobiście brał udział w pochówku ciała majora Hubala. Jak opowiedział Pan Paweł przed kamerą programu „Było nie minęło - kronika zawiadowców historii” cała historia rozpoczęła się na początku maja 1940 roku. Wtedy to na prośbę księdza Stanisław pochowano w rodzinnym grobowcu rodziny Kowalskich ciało majora Hubala. W pogrzebaniu zwłok Hubala brały jeszcze udział dwie osoby: Jan Grad i Karkowski. Ksiądz Kowalski zobowiązał wszystkich uczestników pogrzebu majora Dobrzańskiego do milczenia. Tajemnica utrzymywana była przez lata. 

W 1949 roku we wrześniu zmarła pierwsza żona Stanisława Kowalskiego Rozalia. Wtedy też ksiądz Kowalski wraz ze Stanisławem Kowalskim, Janem Gradem i Karkowskim przenieśli ciało Hubala w inne miejsce. Chodziło o to, że rodzinny grobowiec Kowalskich był już przepełniony i nie było miejsca w grobowcu aby pochować Rozalię Kowalską. Szczątki majora Hubala trafiły w ten sposób niedaleko muru okalającego cmentarz. W tym czasie nie było w tym miejscu żadnego grobowca. 

Dopiero w latach 80-tych, gdy cmentarz się rozrastał w miejscu w którym spoczywały szczątki majora Hubala wykopano dół pod kolejny grobowiec. Według przekazu ustnego osób, które w tym czasie kopały w tym miejscu znaleziono tam dużą ilość kości. Wszystko co wykopano zostało zakopane z boku grobowca. Według posiadanych informacji w tym miejscu położono symboliczną kamienna tablica. Znajduje się ona pomiędzy dwoma dużymi grobowcami. 

O zgodę na przeprowadzenie prac sondażowych wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Fundacja „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa a prace wykonała ekipa Stowarzyszenia „Wizna 1939”. W trakcie prac przeprowadzonych na cmentarzu w Inowłodzu w dniu dzisiejszym odnaleziono jedynie mały fragment kości, która zostanie poddana badaniu. Prace na cmentarzu w Inowłodzu będą kontynuowane. 

Foto: Andrzej Dyszyński 

Zastrzeżenia prawne § 

Prawa autorskie 

Całość strony www.majorhubal.pl, jak też jej części składowe (w szczególności nazwa, teksty, zdjęcia, układ graficzny i kolorystyka) stanowią własność autora, a ich kopiowanie, powielanie, drukowanie, rozpowszechnianie, nagrywanie na nośniki elektroniczne oraz umieszczanie w internecie bez zezwolenia autora jest nielegalne i podlega ochronie prawnej zgodnie z Art. 23 i 24 § 1, 2 oraz 3 kodeksu cywilnego, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

W celu jakiegokolwiek wykorzystania informacji, zdjęć, grafiki, danych itd. zawartych na stronie, należy każdorazowo uzyskać pisemną zgodę autora. Cytowanie niewielkich fragmentów tekstów jest możliwe po: 

  • zawiadomieniu autora strony o tym fakcie (formularz kontaktowy) 
  • zamieszczeniu przypisu z podaniem źródła informacji - adresu URL: http://www.majorhubal.pl.