Poszukiwania grobu majora Hubala w Inowłodzu będą kontynuowane

Na cmentarzu przy kościele św. Idziego w Inowłodzu kontynuowane będą prace sondażowe, mające na celu ustalić domniemane miejsce spoczynku majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Kościół pod wezwaniem św. Idziego jest jednym z najstarszych murowanych kościołów w Polsce. Jego fundatorem był najprawdopodobniej książę Władysław Herman, a okazją do ufundowania kościoła były „cudowne” narodziny jego syna, późniejszego króla Polski, Bolesława Krzywoustego.

O zgodę na przeprowadzenie prac sondażowych wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Fundacja „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa a prace wykonuje ekipa Stowarzyszenia „Wizna 1939”. Do tej pory w trakcie prac przeprowadzonych na cmentarzu w Inowłodzu odnaleziono mały fragment kości, który został przekazany do badania.

Według dotychczasowych ustaleń w latach 80-tych, gdy cmentarz w Inowłodzu się rozrastał w miejscu w którym spoczywały szczątki majora Hubala wykopano dół pod kolejny grobowiec. Według przekazu ustnego w tym miejscu znaleziono dużą ilość kości. Wszystko co zostało wówczas znalezione zostało zakopane z boku grobowca. Dotychczasowe prace sondażowe wykonane zostały w miejscu, gdzie położono symboliczną kamienną tablice, znajdującą się pomiędzy dwoma dużymi grobowcami. Obecnie prace mają zostać rozszerzone o kolejne miejsca wokół grobu, tak by wykluczyć lub potwierdzić czy szczątki majora Hubala nadal tam spoczywają.

Historia domniemanego grobu majora Hubala w Inowłodzu rozpoczęła się na początku maja 1940 roku. Wtedy to na prośbę księdza Stanisława Kowalskiego pochowano w rodzinnym grobowcu rodziny Kowalskich ciało majora Hubala. W pogrzebaniu zwłok Hubala brały jeszcze udział osoby: Stanisław Kowalski, Jan Grad i Karkowski. Ksiądz Kowalski zobowiązał wszystkich uczestników pogrzebu majora Dobrzańskiego do milczenia. Tajemnica utrzymywana była przez lata.

Ksiądz prałat Stanisław Kowalski urodził się 27 listopada 1895 roku w Radzyniu Podlaskim. Był synem Jana i Pauliny z d. Kałuszyńska. Parafię św. Michała Archanioła w Inowłodzu objął w 1928 roku. Proboszczem tej parafii był do 1949 roku. Następnie objął parafię Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim, dokąd wyjechał 03.09.1949 roku. Swoją funkcję proboszcza i dziekana mińskiego sprawował, aż do śmierci 10 marca 1976 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim.