70. rocznica wybuchu II wojny światowej przy Szańcu mjr. Hubala

Z inicjatywy redakcji portalu internetowego www.majorhubal.pl oraz przy współpracy z ppłk. Marianem Zachem, przy Szańcu majora Hubala koło Anielina (gmina Poświętne), zorganizowana została uroczystość upamiętniająca rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Uczestnikami spotkania przy szańcu byli członkowie Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej z Poświętnego, kawalerzyści ze Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Hubala z Poświętnego oraz członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Paradyża. Wystawiono honorową wartę, złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze. W gawędzie poświęconej rocznicy 1 września 1939 roku i hubalowemu wojsku, którą skierował do uczestników ppłk Zach nie zabrakło wątków związanych z Poświętnem. 
- Na tablicy z nazwiskami hubalczyków, stojącej wewnątrz szańca, znajduje się wielu chłopców z Poświętnego – powiedział Marian Zach do młodych strażaków – Może są to wasi dziadkowie? Wielu z nich przed wojną, tak jak wy teraz, służyło w OSP. 

- Kiedy patrzę na pomnik stojący w miejscu śmierci majora Hubala i na kamienie szańca, nasuwa mi się refleksja – powiedział ksiądz Grzegorz Wrzochal, prezes Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP. - Tak jak kamienie chronią to miejsce, tak my, młodzi, mamy obowiązek chronić pamięć o polskich losach i o ludziach, którzy za naszą wolność zapłacili najwyższą cenę.