Obchody 7. rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Birczy imienia mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala

W Święcie Patrona Szkoły w Birczy, które odbyło się 17 czerwca 2016 r. uczestniczyli ważni dla społeczności szkolnej Goście: pan Tadeusz Kreps z Ciechocinka – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Misja Pojednania”, Stowarzyszenia Rodziny Westerplatczyków-Hubalczyków, pan Andrzej Dyszyński i pan Łukasz Ksyta – redaktorzy strony internetowej www.majorhubal.pl, autorzy książek o Henryku Dobrzańskim. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również: pan Wojciech Bobowski – syn Hubalczyka – Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, ksiądz prałat Stanisław Kot, ppłk Robert Cwynar – komendant placówki Straży Granicznej w Huwnikach, mjr Leszek Kogut – kierownik grupy SG, st. chor. Anna Michalska, przedstawiciele 5. batalionu strzelców podhalańskich z Przemyśla – por. Daria Mielczarska, plutonowy Rajmund Kozioł, kap. Paweł Podolski, kap. Marcin Mroczkowski, pan Zbigniew Kopczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza, pani Jadwiga Haber-Słowińska – Sekretarz Gminy, radni Gminy, pan Sławomir Kwoka – przedstawiciel fundacji Ułani króla Jana, rodzice uczniów z przewodniczącą RR panią Agatą Lalik.

Pierwsza część obchodów miała podniosły i patriotyczny charakter, w który wprowadził zebranych Apel Pamięci odczytany przez por. Darię Mielczarską. Następnie Goście, nauczyciele i uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicą pamiątkową. Tę część uroczystości zakończył hymn szkoły „Wierni tradycji wielkich przodków naszych klejnotem której major Hubal jest…..”, który niósł się echem po okolicy.

W drugiej części uroczystości, poświęconej Patronowi Szkoły, mjr Henrykowi Dobrzańskiemu i Jego żołnierzom, uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „Hubalowa Legendo” autorstwa Romana Balawejdera, przygotowany przez panią Dorotę Mazurek i pana Grzegorza Kwaśnickiego. Wiersze i piosenki głęboko poruszyły słuchających.

Po akademii głos zabrała pani Marta Kostka, która przedstawiła szkolne przedsięwzięcia promujące Patrona szkoły na przestrzeni siedmiu lat. Podkreśliła że „wizyta panów T. Krepsa, A. Dyszyńskiego i Ł. Ksyty to niezwykle ważne dla społeczności szkolnej wydarzenie.” Wyraziła nadzieję, że przyjazd i spotkanie Gości z uczniami ożywi szkolną, birczańską hubalową legendę. Podziękowała panu Tadeuszowi za ufundowane z okazji nadania imienia szkole tablice pamiątkowe, a redaktorom strony za umieszczanie na stronie internetowej www.majorhubal.pl wszystkich informacji o wydarzeniach związanych z Patronem odbywających się w szkole w Birczy.

Następnie odbyło się bardzo uroczyste podsumowanie konkursów poświęconych Hubalowi – plastycznego, sportowego i wiedzy o Patronie. Nagrody książkowe dla laureatów konkursów wiedzy o „Hubalu”, (m.in. własnego autorstwa) ofiarowali panowie A. Dyszyński, i Ł. Ksyta. Pozostałe nagrody ufundowali: W. Bobowski, Rada Rodziców i Stowarzyszenie działające przy Zespole Szkół w Birczy „Tworzymy lepszą przyszłość”.

Pani Czesława Pankiewicz – dyrektor Zespołu Szkół odczytała list od pana Henryka Sobierajskiego – wnuka mjr Hubala, który napisał m.in. „Cieszę się bardzo, że uczniowie Szkoły, która nosi imię mojego Dziadka, mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, tak wspaniale kultywuje pamięć o bohaterskim Majorze. Wierzę, że postawa majora Dobrzańskiego i umiłowanie ojczyzny jest dla Was wzorem do naśladowania i kształtowania patriotycznych postaw. Dziękuję Dyrekcji oraz Waszym wychowawcom, że tak pięknie przybliżają Wam postać major Hubala.” W imieniu Wójta Gminy Bircza, p. Grzegorza Gągoli, list gratulacyjny skierowany do Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów szkoły odczytała pani Jadwiga Haber – Słowińska. Głos zabrał również pan Wojciech Bobowski, który wyraził wielkie uznanie dla wszystkich nauczycieli zaangażowanych w krzewienie pamięci o Patronie.

Święto Patrona zakończyło sie bardzo sympatycznym spotkaniem uczniów klas IV – VI z T. Krepsem, A. Dyszyńskim, Ł. Ksytą. Pytaniom i opowieściom o Majorze nie byłoby końca, gdyby nie ograniczenia czasowe i inne zobowiązania naszych Gości. Spotkanie zakończyło się licznymi podziękowaniami i obietnicami następnego przyjazdu.

Święto Patrona Szkoły 2016 roku przeszło do historii. Była to bardzo ważna i podniosła uroczystość. Po raz kolejny udowodniliśmy, że uczniowie naszej szkoły szczerze interesują się postacią majora Henryka Dobrzańskiego i są dumni, iż to waśnie On jest naszym Patronem.