Święto szkoły w Przydworzycach

Pięć lat temu, 20 października 2004 roku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Przydworzycach, gmina Magnuszew, przyjęła imię majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala. W uroczystości nadania imienia tej szkole wzięli udział hubalczycy: Jan Badura i Łukasz Matysiak oraz wiceprezes Środowiska „Hubalczycy” ppłk. Marian Zach. Na budynku szkoły odsłonięto również tablicę pamiątkową ufundowaną przez Tadeusza Krepsa – prezesa stowarzyszenia Misja Pojednanie. 

Od tej pory uczniowie szkoły w Przydworzycach objęli opieką pomnik w Chodkowie, który stoi w miejscu stacjonowania oddziału. 1 października 1939 r. w leżącej nieopodal Woli Chodkowskiej rozegrała się pierwsza walka oddziału na ziemi radomskiej. Zginęło w niej dwóch żołnierzy Henryk Piekarski i Kazimierz Stromski. Ich mogiła znajduje się w okolicach wsi Łaszówka. Co roku, przed Świętem Zmarłych, uczniowie szkoły w Przydworzycach sprzątają ich mogiłę i palą znicze. Są również stałymi uczestnikami uroczystości rocznicowych organizowanych przy Szańcu w Anielinie i Hubalowej Wigilii na Bielawach. 

W dniu dzisiejszym, 1 października br., szkoła obchodziła pięciolecie przyjęcia imienia majora Hubala. Wybór tego patrona nie był przypadkowy. To właśnie w okolicach Przydworzyc w nocy z 30 września na 1 października 1939 roku major Henryk Dobrzański wraz ze swoim oddziałem przekroczył Wisłę. Data ta również została uznana za dzień patrona szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie. Następnie wszyscy uczestnicy przejechali do Chodkowa, gdzie pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. Pozostała część uroczystości miała już miejsce w szkole w Przydworzycach. W akademii przygotowanej przez uczniów szkoły wykorzystano wiersze z tomiku poezji ppłk. Mariana Zacha „Od września do maja, od klęski do zwycięstwa, pomostem byli”

Wśród licznie zaproszonych gości znaleźli się również kawalerzyści ze Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP majora Hubala z Poświętnego, którego honorowym prezesem jest ppłk. Zach. 

Obchodom dnia patrona w PSP w Przydworzycach towarzyszyła wystawa prac twórców ludowych z Kozienic.