Uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym pobyt Mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" we wsi Zychy.

Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala zaprasza na uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym pobyt mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala we wsi Zychy oraz represjonowanych mieszkańców udzielających hubalczykom pomocy, które odbędą się w Zychach dnia 16 października 2016 r. 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI : 

10.00 - Start biegu „Śladem mjr Hubala” z Gminnego Stadionu Sportowego w Radoszycach 
10.00 - Oficjalne rozpoczęcie uroczystości na Zychach pod pomnikiem – powitanie gości 
10.10 - Okolicznościowe przemówienia 
10.20 - Część artystyczna 
10.50 - Meta biegu „Śladem mjr Hubala” – wręczenie pamiątkowych medali 
11.00 - Wręczenie pucharów uczestnikom biegu 
11.15 - Konkurs wiedzy historycznej 
11.30 - Prelekcja delegata IPN 
11.45 - Rekonstrukcja wydarzeń 
12.15 - Złożenie kwiatów 
12.30 - Poczęstunek 
13.00 - Zakończenie uroczystości na Zychach
 

Rys historyczny wydarzeń w Zychach w 1939 r. 

W drugiej połowie października 1939 r. we wsi Zychy przebywał mjr Henryk Dobrzański" Hubal". Majora gościł w swoim domu gajowy Jan Baran. Natomiast 10 ułanów przybyłych wraz z nim zamieszkało wg wskazań gajowego Barana u zaufanych mieszkańców Zych. W gajówce Zychy opracowano i wydano "Rotę Przysięgi", rozkaz i sposób dokonywania zaciągu ochotniczego do oddziałów WP nierozbrojonych w jesieni 1939 r., rozkaz o utworzeniu oddziałów kadrowych, instrukcję dla dowódców ośrodków bojowych, plan organizacyjny powołania Okręgu Bojowego Kielce oraz następujące dokumenty dla kadrowych drużyn strzeleckich: pisemną instrukcję, ramowy program przeszkolenia, skład i wyposażenie. Te dokumenty były podstawą do powołania Ośrodków Bojowych w Radoszycach, Lipie i Dziadku – obecnie Modrzewina, których decyzja zapadła właśnie w gajówce Zychy. Tu też Hubal mianował gajowego Jana Barana pierwszym dowódcą kadrowej drużyny strzeleckiej. Również tu zapadła decyzjao zorganizowaniu siatki wywiadu przez por. Feliksa Karpińskiego "Korab". Tak więc gajówka Zychy stała się pierwszym tajnym ośrodkiem ruchu podziemnego na tym terenie. 

Po opuszczeniu przez oddział hubalczyków wsi Zychy 31.10.1939 r., w dniu następnym Niemcy w wyniku donosu aresztowali tych mieszkańców, którzy udzielili im pomocy. I tak siedmiu mieszkańców skazano na czas od 4 do 8 miesięcy więzienia, trzech skazano na zesłanie do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.