Rocznicowe obchody pod pomnikiem we wsi Zychy

W niedzielę 16 października br. w Zychach odbyły się patriotyczne uroczystości upamiętniające rocznicę pobytu mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i jego żołnierzy w gajówce Jana Barana. W uroczystości  wzięli udział aktorzy, którzy grali główne role w filmie „Hubal” - Małgorzata Potocka i Ryszard Filipski.

Wydarzenia jakie mały miejsce w październiku 1939 roku Zychach, na trwałe wpisały się w historię działalności mjr. Hubala i Jego żołnierzy. To właśnie tu, po podjęciu decyzji o pozostaniu w kraju, mjr. Henryk Dobrzański z grupą 10 ułanów zatrzymał się w leśniczówce gajowego Jana Barana i przystąpił do budowy zrębów organizacji konspiracyjnej, której nadał nazwę Okręg Bojowy Kielce. W Zychach przyjął do oddziału pierwszych ochotników a wśród nich jedyną kobietę, mieszkankę pobliskiej wsi Cisy, Mariannę Cel ps. „Tereska”. „Będziemy pomostem między wrześniem a wiosną” – tłumaczył swoim podwładnym, ufając, że na wiosnę 1940 roku do ofensywy ruszą alianci i wówczas tu w kraju należy czynnie przeciwstawić się okupantom. 

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się biegiem z Radoszyc do Zychów, w którym wzięło udział około 50 osób. Zwycięzcami zostali: Justyna Piec i Krzysztof Mijas. Medale zwycięzcom wręczono przy pomniku w Zychach. Nagrody otrzymały także gimnazjalistki, które wygrały konkurs wiedzy o majorze Hubalu: Agnieszka Skibińska, Joanna Cieślak i Julia Wydra. Wykład doktora Tomasz Domańskiego z Instytutu Pamięci Narodowej przybliżył postać majora Hubala i jego historię. Nie zabrakło również rekonstrukcji historycznej w wykonaniu uczniów z radoszyckiego gimnazjum.

Duże zainteresowanie wśród zebranych wywołali aktorzy Małgorzata Potocka i Ryszard Filipski, którzy grali w filmie „Hubal” w reżyserii Bohdana Poręby z 1973 roku. Małgorzata Potocka grała rolę Marianny Cel „Tereski” zaś Ryszard Filipski tytułowego „Hubala”. Aktorzy podzielili się swoimi wspomnieniami z czasów, kiedy na planie filmowym wcielali się w powierzone im role bohaterów.  Aktorzy bardzo chętnie rozdawali autografy i fotografowali się z uczestnikami uroczystości. Obiecali również, że w przyszłym roku będą obecni na uroczystości w Zychach. 

Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem wiązanki kwiatów złożyli: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, wójt gminy Radoszyce Michał Pękala, płk Wiesław Margas, młodzież radoszyckich szkół, delegacja ze szkoły w Dobromierzu, kombatanci oraz mieszkańcy okolicznych wsi.