VII Hubalowa Wigilia w Birczy

Zgodnie ze szkolną tradycją, w Zespole Szkół w Birczy 14 grudnia 2016 r. odbyła się VII Hubalowa Wigilia. Cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście zgromadzili się przed obeliskiem upamiętniającym nadanie imienia szkole.

Po odśpiewaniu hymnu szkoły, chwilą ciszy uczczono pamięć Patrona Szkoły mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i Jego Żołnierzy, a później delegacje uczniów zapaliły znicze przed obeliskiem. Jak co roku, pan Wojciech Bobowski – syn Hubalczyka, pani dyrektor i uczniowie ubrali choinkę. Druga część tegorocznej Hubalowej Wigilii miała charakter konferencji poświęconej pamięci Tomasza Bobowskiego – Hubalczyka i pierwszego powojennego Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza. Odbyła się w Nadleśnictwie Bircza, a honory gospodarza pełnił Nadleśniczy pan Zbigniew Kopczak.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: pani Maria Barbara Laszczyńska i pan Wojciech Bobowski – córka i syn Hubalczyka – Tomasza Bobowskiego; pan Edward Marszałek – rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, pan Władysław Kopczak i pan Marian Flis – emerytowani pracownicy Nadleśnictwa Bircza, pan Andrzej Atamańczuk oraz pracownicy Nadleśnictwa.

Z ideą Hubalowych Wigilii i tematem konferencji zapoznała zebranych Marta Kostka – pomysłodawca i współorganizator tegorocznej uroczystości. Biografię Tomasza Bobowskiego wzbogaconą o zdjęcia i różne dokumenty przedstawili uczniowie naszej szkoły – Izabella i Filip, przygotowani przez panią Dorotę Mazurek. Swoimi wspomnieniami i dodatkowymi informacjami o Ojcu wystąpienie uczniów wzbogaciła pani Maria Barbara Leszczyńska.

Na konferencji zabrał głos pan Marian Flis, który niezwykle ciekawie opowiadał o współpracy z Tomaszem Bobowskim i o trudnym, powojennym okresie, kiedy powstawało nadleśnictwo.

Spotkanie w Nadleśnictwie było również okazją do prezentacji książki Sylwii Siłuszyk „Czas leśnych tytanów”. Do zapoznania się z tą bardzo interesującą publikacją o pracownikach bieszczadzkich leśnictw, w tym Nadleśnictwa Bircza, zachęcał pan dr Edward Marszałek. Jego obecność na Hubalowej Wigilii była dla organizatorów i uczestników dużym wyróżnieniem.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał pan Wojciech Bobowski, który w bardzo ciepłych i miłych słowach podziękował pani Marcie Kostce, panu Zbigniewowi Kopczakowi oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego niezwykle ciekawego spotkania. Pełną wzruszeń i wspomnień Hubalową Wigilię dopełniło wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary pana Grzegorza Kwaśnickiego.