50-lecie Szkoły Podstawowej w Przybranowie

W ostatnich dniach listopada br. w Szkole Podstawowej w Przybranowie gm. Aleksandrów Kujawski świętowano jubileusz 50-lecia powstania szkoły. Podniosła uroczystość była powiązana również z obchodami Dnia Patrona szkoły, którym od roku szkolnego 1985/1986 jest mjr Henryk Dobrzański Hubal.

Szkoła Podstawowa w Przybranowie została wybudowana w 1966 roku w ramach akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” a jej pierwszym dyrektorem został  Stanisław Adamczewski, który jako gość honorowy zaszczycił swoją obecnością jubileuszowe uroczystości. Na uroczystościach pojawiła się również była dyrektor p. Barbara Kuraczyk, która kierowała szkołą w latach 1990-2006, a także nauczyciele, absolwenci oraz władze samorządowe powiatu i gminy. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć dyr. Tadeusza Krepsa z sanatorium „Gracja” w Ciechocinku, wielkiego przyjaciela a zarazem sponsora szkoły. Jako Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Misja Pojednania, p. Tadeusz Kreps złożył dyrekcji i uczniom szkoły serdeczne gratulacje a kmdr Henryk Kalinowski z zarządu stowarzyszenia wręczył wybranym osobom przyznane odznaczenia. Za działalność dla dobra publicznego, dobrosąsiedzkich stosunków i pokoju, Komandorią Missio Reconciliatonis zostali odznaczeni: wójt gminy Aleksandrów Kujawski, Andrzej Olszewski, p. Stanisław Adamczewski oraz Dariusz Stępiński, obecny dyrektor szkoły. Pani Barbara Kuraczyk została odznaczona Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym.   

Na ręce dyrektora szkoły, p. Dariusza Stępińskiego zostały złożone liczne listy gratulacyjne wraz z  upominkami m.in. od władz oświatowych, samorządowych a także rodziców. W imieniu córki Patrona szkoły, p. Krystyny Dobrzańskiej-Sobierajskiej list skierowany do dyrekcji i uczniów szkoły odczytał Andrzej Dyszyński. W liście tym czytamy:
…w tym wyjątkowo uroczystym dla całej Waszej społeczności szkolnej dniu, łączę się myślami i całym sercem z Wami wszystkimi.  Dziękuję Wam bardzo, że tak pięknie podtrzymujecie pamięć o Patronie szkoły, bohaterskim „Hubalu” – moim Ojcu… Niech Jego patriotyzm i wielkie umiłowanie Ojczyzny, którym wypełnione było jego życie, będą dla Was wzorem w wypełnianiu codziennych obowiązków.  

Życzę Dyrekcji, Pedagogom, Rodzicom aby Wasze zaangażowanie wzorem Patrona, owocowało dalszym rozwojem Szkoły i sukcesami w pracy dydaktycznej. Wam drodzy uczniowie życzę by postawa mjr Dobrzańskiego i Jego miłość do Ojczyzny była dla Was wzorem do naśladowania i kształtowała Wasze patriotyczne postawy. Wyrastajcie na mądrych i uczciwych Polaków. Życzę także wszelkiej pomyślności w realizacji Waszych osobistych planów i zamierzeń. 


Wraz z listem gratulacyjnym przekazano na ręce dyrektora szkoły prezent ufundowany przez redakcje strony www.majorhubal.pl w postaci oprawionej fotografii mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z 1938 r. 

Uroczystości jubileuszowe zakończyły się przepięknym występem uczniów szkoły, którzy zaprezentowali bardzo wzruszający a czasami bardzo zabawny program słowno-muzyczny. Ostatnim akcentem obchodów był tort urodzinowy którego dzieleniem zajęli się byli dyrektorzy szkoły: p. Barbara Kuraczyk i p. Stanisław Adamczewski.