Nadanie imienia majora Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal Szkole Podstawowej w Dobromierzu

W dniu 29 grudnia 2016 r. na uroczystej sesji Rady Gminy Kluczewsko podjęto uchwałę o nadaniu imienia majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” Szkole Podstawowej w Dobromierzu. Tym samym szkoła w Dobromierzu dołączyła do grona kilkudziesięciu innych szkół w całej Polsce noszące zaszczytne imię majora Hubala.

W uroczystości uczestniczyła młodzież szkolna, nauczyciele na czele z dyrektorem Robertem Dzierzgwą, Rada Gminy oraz wójt gminy Kluczewsko Rafał Pałka, członkowie Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP na czele z płk. Marianem Zachem oraz Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Jodła”, absolwenci szkoły, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz zaproszeni goście.

Jak zapewniał dyrektor szkoły w Dobromierzu wybór majora Dobrzańskiego na patrona szkoły nie był przypadkiem. Poszukiwania odpowiedniego patrona rozpoczęto już kilka lat temu. W listopadzie bieżącego roku skierowano ostatecznie wniosek do Rady Gminy Kluczewsko. W uzasadnieniu wyboru patrona szkoły czytamy: Przystępując do wyboru odpowiednich kandydatur wzięto pod uwagę oczekiwania całej społeczności szkolnej. Ustalono, że ma to być osoba, której nienaganne życie i wyznawane wartości są zgodne z zasadami wychowania młodego człowieka. Ważne było także to, by był to ktoś bliski uczniom, akceptowany przez nich, tak aby w przyszłości mogli się z nim utożsamiać.  Prowadzone były dyskusje na posiedzeniach rady pedagogicznej, rozmowy wychowawców i nauczycieli z uczniami, rozmowy dyrekcji i wychowawców z rodzicami podczas wspólnych spotkań. Przeprowadzone zostały głosowania. Niemal jednogłośnie wszyscy opowiedzieli się, że Szkoła Podstawowa w Dobromierzu chce nosić imię mjr Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”. Propozycja nadania szkole imienia majora Henryka Dobrzańskiego - jednego z największych bohaterów polskich zmagań o niepodległość - jest według nas krokiem ze wszech miar właściwym. Jest wyrazem troski, tak rodziców jak i nauczycieli o właściwe wychowanie młodego pokolenia. Major Dobrzański, uosabiając takie wartości jak: wiara, honor, miłość bezgraniczna do Ojczyzny, gotowość do poświęceń,  pozostaje źródłem inspiracji  i wzorem do naśladowania, nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych obywateli naszego kraju.

Po jednogłośnym przyjęciu uchwały o nadaniu imienia majora Hubala Szkole w Dobromierzu wszyscy zebrani wysłuchali okolicznościowych przemówień. Dyrektor Robert Dzierzgwa odebrał akt nadania szkole imienia oraz portret majora Hubala. Głos zabrał przewodniczący rady gminy oraz wójt Gminy Kluczewsko Rafał Pałka. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobromierzu Robert Dzierzgwa dziękował za okazywaną pomoc i zaangażowanie wielu osób bez których dzisiejsza uroczystość nie byłaby możliwa. Na koniec goście mogli zobaczyć autorski program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów szkoły w Dobromierzu.
 
Uroczyste poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Dobromierzu odbędzie się 14 maja 2017 roku. W imieniu dyrekcji szkoły serdecznie zapraszamy.