Rocznica pobytu majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Krubkach pod Warszawą

4 października br. w Krubkach k/Warszawy już po raz dziewiąty uczczono pamięć mjr Henryka Dobrzańskiego i Jego żołnierzy. To właśnie tu, we wrześniu 1939 r. podążając na pomoc walczącej Warszawie zatrzymali się w majątku sióstr Zofii Arkuszewskiej i Wandy Chełmickiej. Dowiedziawszy się o kapitulacji Warszawy Major postanowił by nie zdejmować mundurów i nie składać broni. Z resztkami oddziału przebijał się na południe, by w końcu pozostać w okupowanym kraju i jako dowódca utworzonego Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego walczyć z Niemcami aż do śmierci 30 kwietnia 1940 r. 

Organizatorami uroczystości rocznicowych w Krubkach byli starosta wołomiński Maciej Urbanowski, wójt Gminy Poświętne Jan Cymerman oraz Państwo Modzelewscy – obecni właściciele majątku, gdzie w 1939 r. stał dwór. Uroczystości odbyły się na terenie podworskiego parku gdzie znajduje się wybudowany w 2000 r. z inicjatywy prof. Witolda Modzelewskiego pomnik upamiętniający pobyt majora Dobrzańskiego w Krubkach. Rozpoczynając uroczystości, przedstawiciel Kurii Warszawsko – Praskiej, ks. dr Wojciech Lipka odprawił mszę św. polową za bohaterów II wojny światowej, a następnie w części patriotycznej zostały wygłoszone przemówienia i złożone pod pomnikiem kwiaty. 

Przemawiając do zebranych, Ryszard Węsierski, wicestarosta wołomiński, podkreślił znaczenie tego typu uroczystości – „pamięć o pobycie majora Henryka Dobrzańskiego w Krubkach jest wciąż „żywa”. „Żywa” nie tylko dzięki organizatorom tego wydarzenia, ale przede wszystkim „żywa” dzięki Państwu, którzy rokrocznie ze swoimi dziećmi, rodzinami odwiedzacie to miejsce i uczestniczycie w uroczystości. Niech życie majora „Hubala”, patriotyzm wyniesiony z domu rodzinnego, zaangażowanie, z jakim oddawał się każdej sprawie będą dla nas, Polaków, ważnym symbolem. Symbolem oporu i walki narodowo wyzwoleńczej z okupantem niemieckim, ale i symbolem niezłomnego charakteru i patriotyzmu”. 

W uroczystościach, jak co roku, wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy Krubek Górnych, goście z ościennych miejscowości, młodzież z okolicznych szkół a także wycieczki spoza powiatu wołomińskiego. Gościem honorowym tegorocznych obchodów był wnuk mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala – Henryk Sobierajski z żoną Katarzyną i córkami: Gabrysią i Ksenią. Wyjątkowymi gośćmi, którzy uświetnili uroczystości w Krubkach była grupa ułanów ze Stowarzyszenia 11 Pułku Ułanów Legionowych. 

Na zakończenie uroczystości odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Garnizonowej Sił Powietrznych z Dęblina.