I Międzynarodowy i III Ogólnopolski Konkurs Literacki "Hubal".

Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu zaprasza do wzięcia udziału w „I Międzynarodowym, III Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Hubal”, pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Konkurs literacki ma na celu rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią majora H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”, propagowanie czytelnictwa (realizacja 1 priorytetu Ministra Edukacji Narodowej), kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, a także budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.

Zadaniem uczestników jest napisanie pracy konkursowej w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowanej biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”. Konkurs będzie miał swoje rozstrzygnięcie 19 maja 2017 r. podczas uroczystego apelu w Kościele Bł. Karoliny Kózkówny w Biskupcu.

Zgłoszeń można dokonać w czterech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa 6–9 lat, szkoła podstawowa 10–13 lat, gimnazjum 13–16 lat, rodzice obecnych uczniów i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu (w związku z obchodami 70-lecia szkoły).

Prace należy nadsyłać na adres : 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego pseud."Hubal" 
ul. Mickiewicza 8 
11- 300 Biskupiec 
z dopiskiem: Konkurs "Hubal"

Więcej informacji: I Międzynarodowy i III Ogólnopolski Konkurs Literacki "Hubal" kliknij tutaj.