Mjr Henryk Dobrzański w „Złotym Kręgu” osobowości polskiego sportu.

2 października br. podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych „Złotego Kręgu” wybitnych osobowości polskiego sportu. Tablicą uhonorowano m. in. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala - jako legendarnego jeźdźca okresu międzywojennego, wielokrotnego zwycięzcę najpoważniejszych konkursów hippicznych w kraju i zagranicą m. in. Pucharu Narodów oraz olimpijczyka z Amsterdamu. 

Symboliczny krąg powstał w 2005 r. z inicjatywy fundacji Gloria Optimis ustanowionej przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich i Akademię Wychowania Fizycznego. Głównym celem Fundacji, jak powiedział jej przewodniczący, olimpijczyk, Ryszard Parulski, jest uhonorowanie tych, którzy przez swoje osiągnięcia sportowe, karierę zawodową, patriotyzm, niezłomny charakter, zasługują na miano wybitnych osobowości sportu. Są wśród nich zarówno sportowcy, jak i laureaci olimpijskich konkursów sztuki, trenerzy i publicyści. Dotychczas odbyło się V edycji, a swoje tablice w „Złotym Kręgu” mają już 62. wybitne osobowości sportu, którzy dobierani są chronologicznie - począwszy od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych. 

Złotymi literami na marmurowych tablicach upamiętniono nazwiska najwybitniejszych przedwojennych sportowców: Haliny Konopackiej, Janusza Kusocińskiego, Stanisława Marusarza, Jadwigi Jędrzejowskiej, Bronisława Czecha. Znajdują się tam również tablice wybitnych trenerów: Feliksa Stamma, Jana Mulaka, Kazimierza Górskiego, Henryka Łasaka a także tablice poświęcone złotym medalistom olimpijskich konkursów sztuki - poecie Kazimierzowi Wierzyńskiemu, pisarzowi Janowi Parandowskiemu i kompozytorowi Zbigniewowi Turskiemu. Uhonorowani są również wybitni sportowcy powojenni: Janusz Sidło, Zbigniew Pietrzykowski, Irena Szewińska, Waldemar Baszanowski, Jerzy Kulej a także wybitni dziennikarze sportowi oraz działacze. 

Wśród wyróżnionych w roku bieżącym, obok mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala, znaleźli się: Halina Szwarc, Józef Zapędzki, Józef Szmidt, Egon Franke, Włodzimierz Lubański, Zbigniew Czajkowski, Walenty Kłyszejko, Bohdan Tomaszewski, Daniel Olbrychski oraz Włodzimierz Reczek. 

W ceremonii odsłonięcia tablic przy licznie zgromadzonej publiczności oraz pocztów sztandarowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Jeździeckiego, AWF Warszawa i klubu uczelnianego AZS AWF, wzięło udział osobiście m. in. pięć osób uhonorowanych tablicami, członkowie rodzin osób już nieżyjących a także przedstawiciele związków sportowych. 

Na zakończenie uroczystości, rektor AWF-u, dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer powiedziała: najważniejszą ideą tego przedsięwzięcia jest docenienie tych osób, które nie są bardzo znane, które nie są złotymi medalistami olimpijskimi, ale znacząco przyczyniły się do rozwoju kultury fizycznej w Polsce

Zdjęcie: Tomasz Zagórski