Jedenasta "Hubalowa wigilia"

22 czerwca 2007 roku, w 110 rocznicę urodzin majora Hubala, na leśnej polanie odsłonięty został pomnik upamiętniający pobyt w leśniczówce Bielawy żołnierzy majora Hubala. To właśnie tutaj w wigilię Bożego Narodzenia spotkali się podkomendni majora Hubala i zasiedli do wigilijnej wieczerzy. W dniu odsłonięcia pomnika zapadła jednomyślna decyzja. Wigilia, której tradycja pielęgnowana była w Zespole Szkół Zawodowych im. Hubala w Radomiu od 1984 roku, tj. od chwili przyjęcia przez ZSZ nr 2 imienia majora Hubala, zostanie przeniesiona do podopoczyńskiego lasu.
 
Od 2007 roku minęło już 11 lat. Z roku na rok w wigilijnym spotkaniu „Hubalowej Rodziny” na zaproszenie radomskiego „Hubala” i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi pojawia się coraz więcej osób i szkół. W tym roku na leśną polanę przyjechali uczniowie szkół z Brudzewic pow. Opoczno, Przydworzyc pow. Kozienice, Aleksandrowa Kujawskiego i Przybranowa, woj. kujawsko – pomorskie, Bychawy, woj. lubelskie, Drzewicy, oraz radomskiego „Hubala”. Wartę honorową przy pomniku w szańcu pod Anielinem wystawili uczniowie Liceum Kadetów RP w Lipinach pod dowództwem płk. Ryszarda Młodzianowskiego. Na warcie honorowej, tak konnej jak i pieszej, stanęli również kawalerzyści zgromadzeni w tym dniu przez Tomasza Łumińskiego ze Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP majora Hubala w Poświętnem. Na jego apel przybyli ułani nie tylko z Poświętnego, ale również z 11. Pułku Ułanów Legionowych z Radomia i Strzeleckiego Oddziału Kawaleryjskiego „Beliniak” w barwach 27. Pułku Ułanów im. króla Stefana Batorego z Radomia.
 
Również od wielu lat obecni są na Bielawach druhowie z byłego Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego ZHP im. Hubalczyków, który powstał w Radomiu w 1965 roku, a w 1968 z rąk hubalczyków, a imiennie z rąk Józefa Alickiego, otrzymał sztandar. Coraz liczniej przybywają natomiast członkowie Stowarzyszenia Weteranów Misji Pokojowych ONZ, wśród których jest współautor ballady „Hubalowa legenda”, Cezary Jawoszek. 
 
Bardzo dużą grupę stanowili leśnicy, gospodarze tego terenu. Byli wśród nich z-ca dyrektora Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Sławomir Nowicki oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno Dawid Kosylak, którego pracownicy dbali o porządek i bezpieczeństwo podczas całego spotkania. Radomską Dyrekcję Lasów Państwowych reprezentował zastępca dyrektora Piotr Kacprzak, który w zastępstwie nieobecnego ze względów zdrowotnych pułkownika Mariana Zacha, opowiedział historię wigilii majora Hubala.
 
Gospodarze spotkania, Beata Jasek dyrektor radomskiego „Hubala” wspomagana aktywnie przez Justynę Bujek, nauczycielkę historii oraz z-ca dyrektora RDLP w Łodzi Sławomir Nowicki przywitali przybyłych uczestników wigilii, dziękując im jednocześnie za pamięć o żołnierzach majora Hubala i obecność w tym miejscu od tak wielu lat.
Tradycja wigilijnej modlitwy i dzielenia się opłatkiem jest kontynuowana i dziś. Tym razem krótką modlitwę zmówił ks. kapelan Kościoła Garnizonowego w Radomiu Stanisław Drąg.   
 
Tegoroczna wigilia nie odbyła się jednak na Bielawach, lecz przy szańcu w Anielinie, w miejscu śmierci majora Hubala. Złożono kwiaty i zapalono znicze. W krótkich słowach Piotr Kacprzak przypomniał uczniom historię Bielaw. Nieodłącznym akcentami wigilijnego spotkania jest „Hubalowa legenda” wykonana przez Cezarego Jawoszka.