Dzień Pamięci o majorze Hubalu - relacja

29 kwietnia 2018 w Anielinie w powiecie opoczyńskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci o majorze Hubalu upamiętniające bohaterską śmierć majora Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal. W 78. rocznicę jego śmierci, w miejscu, w którym zginął, zebrali się m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, żołnierze oraz okoliczni mieszkańcy.

Uroczystości gromadzące przy szańcu majora Hubala tłumy, rozpoczęła msza święta. W homilii ksiądz Jerzy Cedrowski mówił o potrzebie miłości w życiu społeczeństwa. Miłości do Boga, ojczyzny i ludzi. - Taka miłość prowadziła tych wszystkich, którzy stanęli w obronie naszej ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Najpierw miłość do Boga, a potem - tak jak mieli na sztandarach "Bóg, Honor i Ojczyzna". Zakorzenieni w Bogu poprzez honor i miłość do ojczyzny poświęcali swoje, czasami bardzo młode życie. Tak również postępował ten, który dzisiaj nas tutaj gromadzi, czyli major Henryk Dobrzański ps. Hubal. Człowiek niezłomny, który nie zdjął munduru do samego końca. 

Major Dobrzański po całkowitym załamaniu się Kampanii Wrześniowej nie złożył broni, utworzył Oddział Wydzielony Wojska Polskiego oraz Okręg Bojowy Kielce. Oczekiwał na ofensywę aliancką przeciwko III Rzeszy. W wygłoszonym podczas uroczystości przemówieniu starosta opoczyński Józef Róg podkreślał, że o historii majora nie można zapominać, ponieważ był to człowiek, z którego bohaterskiej postawy trzeba czerpać. - Był dowódcą, którego działalność nie miała precedensu w historii Polski. Nie składając broni po klęsce wrześniowej wierzył, że wiosną 1940 roku zachodnie państwa sojusznicze podejmą ofensywę, a działania jego Oddziału Wydzielonego zapoczątkują powszechną walkę z Niemcami. Ludzie walczący u jego boku mówili, że umacniał w nich wiarę i potrzebę walki. I taką właśnie rolę Hubal odegrał dla całego narodu.

Po Mszy Św. obyło się odczytanie listu od Prezydenta RP – Andrzeja Dudy. Kolejnym punktem programu uroczystości był Apel Poległych. Oficjalną cześć zakończyło złożenie wieńców w miejscu śmierci Hubala. 

Dzień Pamięci o majorze Hubalu zgromadził przy szańcu przedstawicieli Sejmu, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa, samorządowców powiatowych i gminnych oraz przedstawicieli służb mundurowych, a także członków grup rekonstrukcyjnych lub upamiętniających pamięć o mjr Hubalu.  Ostatnim punktem święta był pokaz jazdy kawalerzystów.