Oficjalna prezentacja albumu "Hubal" mjr Henryk Dobrzański 1897-1940 autorstwa Henryka Sobierajskiego (wnuka Hubala) i Andrzeja Dyszyńskiego.

11 kwietnia 2019 r. w Instytucie Studiów Podatkowych w Warszawie, Oficyna Wydawnicza „RYTM” oficjalnie zaprezentowała wydany w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości album „Hubal” mjr Henryk Dobrzański 1897-1940 autorstwa Henryka Sobierajskiego (wnuka Hubala) i Andrzeja Dyszyńskiego.  Spotkanie poprowadził gospodarz Instytutu, prof. Witold Modzelewski (obecny właściciel Krubek). W imieniu wydawcy albumu głos zabrała Prezes wydawnictwa p. Dorota Świderek a następnie o pracach nad albumem opowiadali autorzy. W trakcie spotkania promocyjnego został pokazany film dokumentalny wyprodukowany przez Polsat News, „Mój Ojciec Hubal”- wspomnienia p. Krystyny Dobrzańskiej-Sobierajskiej o swoim Ojcu.

O przyczynach wydania kolejnego albumu mówił jeden ze współautorów Andrzej Dyszyński: „Mimo upływu 79-ciu lat od śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,  zainteresowanie Jego osobą nie słabnie. Wydawałoby się, że z biegiem lat pamięć o bohaterach tamtych czasów zaczyna powoli zacierać się i z czasem odchodzić  w zapomnienie. Mam wrażenie, że ta prawidłowość  nie dotyczy Hubala. Postać mjr Dobrzańskiego i działalność jego Oddziału doczekała się bardzo wielu opracowań. Tuż po zakończeniu wojny, jako pierwszy o Hubalczykach napisał opowiadanie Melchior Wańkowicz. Później o mjr Dobrzańskim pisali kolejni autorzy, hubalczyk Marek Szymański, Mirosław Derecki, płk Zygmunt Kosztyła a w ostatnim czasie, Łukasz Ksyta.  Wraz z Henrykiem mamy również swój udział w popularyzacji Hubala. Henryk jako wnuk (trochę) z obowiązku a ja, zafascynowany osobowością Majora, przez większość swojego dorosłego życia szukam wszelkich jego śladów by poznać Jego prawdziwe oblicze. Mimo to ciągle jest zapotrzebowanie na Hubala. Między innymi to zapotrzebowanie na Hubala było jedną z przyczyn by kolejny raz pochylić się nad jego postacią. Dzięki przychylności wydawnictwa RYTM z którym współpracujemy od bardzo wielu lat postanowiliśmy, że zebrane dotychczas informacje o mjr Dobrzańskim zbierzemy w całość i zaprezentujemy je w formule fotobiografii. Poprzednie, wcześniejsze dwa wydania były albumami fotograficznymi w oparciu o zdjęcia pochodzące z zachowanych w rodzinie albumów fotograficznych. Obecne opracowanie jest znacznie poszerzone i jak wspomniałem zastosowaliśmy formułę fotobiografii a więc opisaliśmy historię życia mjr Dobrzańskiego przez pryzmat zachowanych zdjęć, pamiątek a także dokumentów. Tam gdzie brakuje materiałów archiwalnych zastosowaliśmy część opisową by zachować ciągłość biograficzną. Co skłoniło nas do zastosowania takiej formuły ? Naszym marzeniem jest by album trafił do jak najszerszej rzeszy odbiorców w szczególności do młodego pokolenia czytelników. Wiemy, że z czytelnictwem (czytaniem) nie jest najlepiej. Młodzi ludzie chętniej oglądają niż czytają. Dlatego też ten sposób dotarcia do czytelnika uznaliśmy za najbardziej odpowiedni. Czy się sprawdzi – czas pokaże.

Drugim, ważnym momentem wydania albumu była 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Henryk Dobrzański jako młody żołnierz poszedł na wojnę by o te Polskę walczyć i przywrócić jej wolność. Jest zatem ZOŁNIRZEM NIEPODLEGŁOŚCI i ma w tym dziele swój udział.

Bardzo istotnym zagadnieniem w pracach nad albumem był jego wygląd. Prace nad graficzną stroną publikacji i pokazania w najciekawszy sposób zgromadzonych materiałów, trwały ponad dwa lata. Jego ostateczny wygląd, sposób prezentacji zdjęć i dokumentów był wypadkową długich dyskusji z grafikiem Sebastianem Ciesielskim, który w profesjonalny sposób nadał wydawnictwu ostateczny wygląd.

I na zakończenie ostatnia uwaga. W poprzednich naszych albumach córka mjr Hubala p. Krystyna Dobrzańska-Sobierajska tytułem wstępu pisała list do Syna. W tym wydaniu (nawiązując do poprzednich publikacji) napisała list do wnuków: Kseni, Gabrysi i Janka w którym czytamy: „Kochani, czas nieubłaganie płynie i zaciera ślady minionych czasów. By pamięć o czynach przodków przetrwała, musi być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wierzę, że to wielkie zadanie, które spada teraz na Wasze barki, wypełnicie należycie. Wasz Pradziadek, mjr Henryk Dobrzański „Hubal” wychowany w rodzinie o patriotycznych korzeniach, kiedy Ojczyzna była w potrzebie, został żołnierzem i z bronią w ręku walczył o wolną i niepodległą Polskę. Za wolność Ojczyzny oddał swoje życie. Wasze pokolenie nie musi walczyć o wolność i ponosić takich ofiar.  Waszym obowiązkiem jest kultywowanie pamięci o Tych którzy tę wolność wywalczyli. Pamiętajcie, że jednym z nich był Wasz Pradziadek.  Kiedy byłam w Waszym wieku, moja Babcia, Matka „Hubala” powiedziała mi: Krysiuniu, bądź zawsze dumna z Ojca. Wierzę, że pamięć o Nim nigdy nie zagaśnie”.   Zawsze  byłam dumna z Ojca a teraz proszę Was, byście i Wy byli dumni ze swojego Pradziadka i podtrzymywali pamięć o Nim, by nie zagasła”.