Stowarzyszenie "Hubalowa Rodzina"

Pomysłodawcą utworzenia Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" byli redaktorzy strony www.majorhubal.pl Andrzej Dyszyński i Łukasz Ksyta. Stowarzyszenie skupia wszystkie osoby, dla których postać majora Hubala oraz Hubalczyków jest wzorem wszelkich żołnierskich cnót i przykładem patriotycznej postawy. Spotkanie członków założycieli miało miejsce 28.04.2019 roku po uroczystościach w Anielinie w ramach "Dnia Pamięci o Majorze Hubalu". Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.

Do celów Stowarzyszenia należy:

  1. promocja historii Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala,    
  2. organizowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach artystycznych: wystawienniczych, wydawniczych i publicystycznych oraz teatralnych i filmowych,    
  3. podejmowanie działań o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim związanych z historią Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz Hubalczyków,    
  4. gromadzenie informacji na temat majora Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz  żołnierzy Oddziału Wydzielonego WP,    
  5. kolekcjonowanie przedmiotów archiwalnych: filmów, fotografii, dokumentów związanych z historią Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz Hubalczyków,   
  6. zrzeszanie osób zainteresowanych podtrzymywaniem tradycji Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:        

  1. prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, oświatowej, popularyzatorskiej, naukowej, wydawniczej i publicystycznej, turystyczno-krajoznawczej,   
  2. organizowanie widowisk historycznych, wystaw, wykładów, konferencji, pokazów, zawodów sportowych, rajdów itp.,   
  3. udział w widowiskach historycznych, zjazdach, wystawach, wykładach, konferencjach, pokazach, zawodach sportowych,    
  4. nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.