Stowarzyszenie "Hubalowa Rodzina"

Pomysłodawcą utworzenia Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" byli redaktorzy strony www.majorhubal.pl Andrzej Dyszyński i Łukasz Ksyta. Stowarzyszenie skupia wszystkie osoby, dla których postać majora Hubala oraz Hubalczyków jest wzorem wszelkich żołnierskich cnót i przykładem patriotycznej postawy. Spotkanie członków założycieli miało miejsce 28.04.2019 roku po uroczystościach w Anielinie w ramach "Dnia Pamięci o Majorze Hubalu". Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.

Do celów Stowarzyszenia należy:

 1. promocja historii Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala,    
 2. organizowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach artystycznych: wystawienniczych, wydawniczych i publicystycznych oraz teatralnych i filmowych,    
 3. podejmowanie działań o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim związanych z historią Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz Hubalczyków,    
 4. gromadzenie informacji na temat majora Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz  żołnierzy Oddziału Wydzielonego WP,    
 5. kolekcjonowanie przedmiotów archiwalnych: filmów, fotografii, dokumentów związanych z historią Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz Hubalczyków,   
 6. zrzeszanie osób zainteresowanych podtrzymywaniem tradycji Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:        

 1. prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, oświatowej, popularyzatorskiej, naukowej, wydawniczej i publicystycznej, turystyczno-krajoznawczej,   
 2. organizowanie widowisk historycznych, wystaw, wykładów, konferencji, pokazów, zawodów sportowych, rajdów itp.,   
 3. udział w widowiskach historycznych, zjazdach, wystawach, wykładach, konferencjach, pokazach, zawodach sportowych,    
 4. nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

Władze Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina":


Zarząd:

 • Andrzej Dyszyński - prezes   
 • Marta Kostka - wiceprezes    
 • Michał Michalak - skarbnik   
 • Łukasz Ksyta - sekretarz

Kontakt: lukaszksyta@op.pl


Komisja Rewizyjna:   

 • Wiesław Margas  
 • Robert Dzierzgwa    
 • Jakub Różycki

Statut Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" - kliknij tutaj

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" - kliknij tutaj

Składka roczna: 100 zł