Szkoła Podstawowa w Kłucku przyjęła imię majora Henryka Dobrzańskiego Hubala

11 października 2019 r. Szkoła Podstawowa w Kłucku w gminie Radoszyce, obchodziła swoje 100-lecie istnienia. Ten wspaniały jubileusz połączony był  z  uroczystością nadania szkole imienia mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i wręczenia uczniom sztandaru.

Po uroczystej mszy świętej, na której dokonano poświęcenia nowego sztandaru szkoły, uczestnicy uroczystości przeszli do budynku szkoły, gdzie miało miejsce  odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej nadanie szkole imienia „Hubala”. Odsłonięcia tablicy w obecności dyrektora szkoły p. Elżbiety Woźniak dokonał burmistrza gminy Radoszyce Michała Pękalę oraz córka Bronisława i Heleny Król – byłych nauczycieli placówki, którzy współpracowali z oddziałem „Hubala”. Tablicę poświęcił kielecki biskup pomocniczy Andrzej Kaleta.

Dyrektor szkoły Elżbieta Woźniak, wyjaśniając, dlaczego społeczność szkolna wybrała mjr „Hubala” jako swojego patrona powiedziała – „Majora Henryka Dobrzańskiego wybraliśmy na patrona naszej szkoły ze względu na wartości jakie kultywował. Związany jest z naszym regionem, ponieważ tutaj założył oddział – niedaleko w Zychach. Były dyrektor szkoły w Kłucku Bronisław Król i jego żona Helena współpracowali z oddziałem Hubala, byli jego żołnierzami. Mając takie korzenie związane z Hubalem  postanowiliśmy właśnie jego przybrać sobie za patrona szkoły”.

Kulminacyjnym punktem uroczystości był akt przyjęcia i przekazania uczniom sztandaru. Rozpoczął się on od symbolicznego wbicia gwoździ na drzewcu sztandaru i złożenie podpisów w akcie fundacyjnym. Następnie, dyr. szkoły p. Elżbieta Woźniak przekazała sztandar pocztowi sztandarowemu złożonemu z uczniów szkoły. Na zakończenie ceremonii przyjęcia sztandaru, delegacja uczniów złożyła na sztandar uroczyste ślubowanie. 

W uroczystościach 100–lecia szkoły wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych województwa świętokrzyskiego, powiatu koneckiego i gminy Radoszyce, przedstawiciele władz oświatowych województwa, byli dyrektorzy szkoły a także wychowankowie szkoły i licznie zgromadzeni mieszkańcy Kłucka. Obecny na uroczystościach poseł Krzysztof Lipiec odczytał list skierowany do społeczności szkoły od premiera Mateusza Morawieckiego. List gratulacyjny wpłynął również od Prezydenta RP , który odczytała zebranym dyrektor szkoły.

W imieniu Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” list gratulacyjny skierowany na ręce p. Dyrektor Szkoły odczytał biorący udział w spotkaniu p. Andrzej Dyszyński. Czytamy w nim - Cieszymy się niezmiernie, że do kręgu „Hubalowej Rodziny” dołącza kolejna szkoła, która za Patrona przyjęła mjr Henryka Dobrzańskiego. Szczerze gratulujemy tego wyboru i mamy nadzieję, że wybór Patrona, który ze swym Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego przemierzał na przełomie 1939/1940 roku tereny Wam bardzo bliskie, potraktujecie jako wielkie wyzwanie kultywowania Jego Pamięci.

Wraz  z listem gratulacyjnym - kliknij tutaj został przekazany uczniom szkoły portret mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz egzemplarz albumu Hubal autorstwa Andrzeja Dyszyńskiego i Henryka Sobierajskiego z dedykacją i przeznaczeniem do szkolnej biblioteki.

Pani Elżbieta Woźniak przekazała na ręce p. Andrzeja Dyszyńskiego z prośbą o wręczenie córce mjr. Hubala, p. Krystynie Dobrzańskiej-Sobierajskiej, specjalnie przygotowanego podziękowania w formie grawertonu, który upamiętnia 100-lecie szkoły w Kłucku i nadanie jej imienia mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” .

Na koniec uroczystości odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły zakończona odśpiewaniem pieśni „Hubalowa Legenda”.

W Szkole Podstawowej im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kłucku uczy się obecnie 101 dzieci.