80. rocznica pobytu Hubala w Zychach.

Zychy to nieduża wioska położona w lasach nieopodal Radoszyc. Od pięciu lat, w końcu października, przed gajówką na krańcu wsi, gromadzą się ludzie zafascynowani historią “Hubala”.  To właśnie w październikowych dniach 1939 r. przybył do gajówki Jana Barana, mjr Henryk Dobrzański “Hubal” wraz z grupą dziesięciu ułanów. Postanowił pozostać w kraju, organizować ludzi, tworzyć konspiracyjne ośrodki bojowe oraz szkolić żołnierzy, z nadzieją, że na wiosnę 1940 r. kiedy ruszy Francja, będzie z wojskiem potrzebny tu w kraju. W Zychach otrzymał pomoc i wsparcie od mieszkańców wsi i mógł przez kilka dni, przy udziale współtowarzyszy, opracować struktury Okręgu Bojowego Kielce. To właśnie te wydarzenia upamiętnia pomnik ustawiony w 2014 r. nieopodal gajówki.

W minioną niedzielę, 20 października br. wokół pomnika zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy, młodzież ze szkół m.in. ze szkoły noszącej imię “Hubala” w Kłucku i Dobromierzu oraz mieszkańcy wsi Zychy. Upamiętniono wydarzenia które miały miejsce 80 lat temu, oddając hołd mjr Dobrzańskiemu “Hubalowi” i Jego żołnierzom oraz mieszkańcom wsi Zychy którzy za pomoc udzieloną  “Hubalowi” byli więzieni, a kilku z nich trafiło do obozów koncentracyjnych.

Uroczystość rozpoczęto występem uczniów ze szkoły w Radoszycach, która przedstawiła spektakl słowno-muzyczny poświęcony mjr Henrykowi Dobrzańskiemu. Następnie głos zabrał organizator uroczystości – burmistrz miasta i gminy Radoszyce, Michał Pękala. „Zebraliśmy się w tym ważnym dla nas miejscu przed gajówką w Zychach aby uczcić pamięć Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz jego oddanie dla ojczyzny. Dlatego dziś w sposób uroczysty pragniemy przypomnieć wydarzenia jakie miały miejsce październiku 1939 roku. Szanowni Państwo te wydarzenia miały miejsce 80 lat temu. Ten dąb i ta gajówka pamiętają jak Henryk Dobrzański wraz ze swoim oddziałem przyjechał do miejscowości Zychy. Został on tu przyjęty przez gajowego Jana Barana, a reszta oddziału zakwaterowała się u zaufanych mieszkańców […] W 2014 roku w wyniku społecznej inicjatywy, a w szczególności w wyniku inicjatywy pułkownika Wiesława Margasa powstał u nas pomnik. Bardzo dziękujemy panu pułkownikowi za tę inicjatywę, bo od 2014 roku możemy czcić naszych bohaterów pamiętając co zrobili dla naszej ojczyzny”- powiedział burmistrz. 

Obecny na uroczystościach płk Wiesław Margas – inicjator budowy pomnika i wnuk gajowego Jana Barana, odczytał list otwarty wyjaśniający ciągle niesłusznie powtarzaną informację, że mjr „Hubal” był pierwszym partyzantem II wojny światowej.        

Na zakończenie uroczystości delegacje przedstawicieli samorządów, szkół oraz wielu jednostek, między innymi: płk Mirosław Wolski – szef Wojewódzkiego sztabu Wojskowego; ppłk Mirosław Smerdzyński – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach; starosta konecki Grzegorz Piec, członek Zarządu Powiatu Koneckiego Jarosław Staciwa, przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego Zbigniew Kowalczyk, przedstawiciele Lasów Państwowych, przewodniczący Rady Gminy Radoszyce Marian Jankowski, wiceburmistrz gminy Radoszyce Grzegorz Pakuła oraz burmistrz Michał Pękala złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

W uroczystościach wzięła również delegacja Stowarzyszenia “Hubalowa Rodzina” w składzie: Andrzej Dyszyński, Tadeusz Kreps, Michał Michalak, Robert Dzierzgwa i Wiesław Margas.  Przedstawiciele Stowarzyszenia złożyli pod pomnikiem również wiązankę kwiatów i zapalili znicze.