Konkurs plastyczny Major Henryk Dobrzański "Hubal" - Patron naszej szkoły

Organizatorem konkursu plastycznego jest Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat „Major Henryk Dobrzański „Hubal” - Patron naszej szkoły”, dowolną techniką w formacie A4. Tematem pracy powinno byd wybrane wydarzenie z życia „Hubala”.

Celem konkursu jest poszerzanie i utrwalanie wiedzy o mjr. Henryku Dobrzańskim „Hubalu”, budzenie szacunku do Patrona szkoły, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie możliwości twórczych dzieci oraz umiejętności wypowiadania się poprzez prace plastyczne, pobudzenie wyobraźni plastycznej i kreatywności, promowanie młodych twórców poprzez prezentację ich prac na szerokim forum.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych noszących imię mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Krystyna Dobrzańska - Sobierajska, córka mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” oraz Henryk Sobierajski, wnuk mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”.

Termin składania prac od 1 marca do 31 marca 2020 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników do 15 kwietnia 2020 roku na stronie organizatora www.majorhubal.pl. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz podsumowanie konkursu odbędzie się 30 kwietnia 2020 roku, na uroczystości Dnia Pamięci o mjr. Henryku Dobrzańskim, przy Szańcu w Anielinie. O dokładnym terminie – godzinie uroczystości laureaci zostaną powiadomieni stosownym zaproszeniem.