Konkurs literacki dla uczniów szkół ponadpodstawowych noszących imię mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

Organizatorem konkursu literackiego jest Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina”. Temat konkursu: wojenne losy mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” jako przykład uniwersalnych wartości, postaw i wyborów. Napisz rozprawkę, w której zaprezentujesz swoje stanowisko i podasz odpowiednie argumenty uzasadniające przedstawioną w temacie tezę.

Celem konkursu jest poszerzanie i utrwalanie wiedzy o mjr. H. Dobrzańskim „Hubalu”, budzenie szacunku do Patrona szkoły, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, promowanie zdolnych uczniów, ich nauczycieli i szkół.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Krystyna Dobrzańska–Sobierajska, córka mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”, Henryk Sobierajski, wnuk mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”.

Termin składania prac od 1 lutego do 6 marca 2020 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników do 15 kwietnia 2020 roku na stronie organizatora www.majorhubal.pl. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz podsumowanie konkursu odbędzie się podczas uroczystości Dnia Pamięci o mjr. Henryku Dobrzańskim przy Szańcu w Anielinie. O dokładnym terminie – godzinie uroczystości laureaci zostaną powiadomieni stosownym zaproszeniem.