Konkurs literacki rozstrzygnięty - ogłoszenie wyników.

W związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala, Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina”, wpisując się w obchody tej rocznicy, ogłosiło dla szkół noszących imię „Hubala” konkursy na temat swojego Patrona. Uczniom szkół ponadpodstawowych zaproponowaliśmy konkurs literacki, którego tematem były: „Wojenne losy mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” jako przykład uniwersalnych wartości, postaw i wyborów”. Do Komisji konkursowej wpłynęło 12 prac od uczniów ze szkół:

  - Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,

  - Zespół Szkół Zawodowych w Bychawie,

  - Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy,

  - Zespół Szkół w Raciążu,

  - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce.

W skład Komisji konkursowej weszli:

1. Aleksandra Ziółkowska-Boehm – dr nauk humanistycznych Uniw. Warszawskiego, stypendystka m.in. Fulbrighta. Pisarka (asystentka i sekretarka Melchiora Wańkowicza), autorka m.in. książek o tematyce Hubalowej: „Z miejsca na miejsce: W cieniu legendy Hubala”, „Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon”, „Kaja od Radosława czyli historia Hubalowego krzyża” oraz wydanej w USA książki o Romualdzie Rodziewiczu „Polish Hero Roman Rodziewicz”. Od 1990 roku na stałe mieszka w USA. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Amerykańskiego PEN Clubu w Nowym Jorku i wielu innych. Laureatka wielu nagród m.in. nagrody literackiej Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Miesięcznika Reporterów „Kontrasty”, „Złoty Exlibris” Książnicy Pomorskiej.

2. Aneta Bednarczyk - nauczyciel polonista w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, egzaminator maturalny,

3. Beata Kryńska – nauczyciel polonista  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, członek przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego,

4. Andrzej Dyszyński – autor publikacji o mjr. H. Dobrzańskim „Hubalu”, redaktor strony www.majorhubal.pl,

5. Łukasz Ksyta -  autor publikacji o mjr. H. Dobrzańskim „Hubalu”, redaktor strony www.majorhubal.pl,

6. Marta Kostka – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy, koordynator konkursów: literackiego i plastycznego.

 

Komisja dokonała oceny prac według kryteriów określonych w regulaminie konkursu i postanowiła nagrodzić niżej wymienione osoby:

  1. miejsce: Gabriela Krawel  - Zespół Szkół Rolniczych im. mjr.  H. Dobrzańskiego „Hubala” w Sokółce (Jolanta Czyżewska, n-l opiekun)
  2. miejsce: Izabela Antoszewska - Zespół Szkół w Raciążu, Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (Andrzej Łopata, n-l opiekun)
  3. miejsce – ex aequo:
  • Daria Kamińska - Zespół Szkół w Raciążu, Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (Beata Kasicka, n-l opiekun)
  • Julita Łuksza - Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Sokółce (Jolanta Czyżewska, n-l opiekun)

Nagrodę specjalną, ufundowaną przez córkę mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, p. Krystynę Dobrzańską-Sobierajską i wnuka p. Henryka Sobierajskiego, otrzymuje:

Anna Marzec uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim (Katarzyna Szczepanowska, n-l opiekun)

Każda z nadesłanych prac jest niezwykle ważnym wyrazem pamięci i hołdu złożonego majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu w 80. rocznicę jego śmierci. Komisja konkursowa była pod wrażeniem wiedzy uczniów o mjr. Hubalu, przemyśleń na temat Jego postawy i sposobu ich prezentowania w literackiej formie.  

Serdecznie dziękujemy Państwu Dyrektorom, Nauczycielom za zaangażowanie w promocję konkursu. Bardzo gorąco dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu.

Wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz podsumowanie konkursu odbędzie się na uroczystości Dnia Pamięci o mjr. Henryku Dobrzańskim przy Szańcu w Anielinie. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa nie jesteśmy w stanie określić, kiedy uroczystości będą zorganizowane. O dokładnym terminie i godzinie uroczystości laureaci zostaną powiadomieni stosownym zaproszeniem.