Konkurs wiedzy o majorze Hubalu - ogłoszenie wyników

22 czerwcu br. obchodziliśmy 123. rocznicę urodzin majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. W związku z tym na naszej stronie ogłosiliśmy konkurs wiedzy o majorze Hubalu. Do zdobycia były atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. Konkurs zakończył się 30 czerwca.

Pytaliśmy Was o imię żony majora Hubala i jej pochodzenie. Konkurs cieszył się dużą popularnością. Otrzymaliśmy bardzo dużo odpowiedzi od osób z całej Polski. Niestety nie mogliśmy nagrodzić Was wszystkich. Wspólnie z Burmistrzem Kazimierzy Wielkiej Panem Adamem Bodziochem wybraliśmy trzy osoby, które otrzymają od nas nagrody. Ponieważ pytaliśmy o żonę majora Hubala, jesteśmy Wam winni garść informacji na jej temat. Do wygrania były cenne nagrody:

  •  "Hubal. Henryk Dobrzański", Henryk Sobierajski, Andrzej Dyszyński, Warszawa 2019,
  •  "Major Hubal - historia prawdziwa", Łukasz Ksyta, Warszawa 2014,
  •  "Anielin. Tu poległ Hubal" A. Dyszyński, Ł. Ksyta, T. Łuczkowski, Opoczno 2012.

Poniżej znajdziecie również listę nagrodzonych osób. Bardzo Wam dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz naszego fanpage na Facebooku.

Nagrody według kolejności zajmowanych miejsc wędrują do:

1. Weronika Kochańczyk

2. Leszek Cieślak

3. Maciej Krupa

Gratulujemy zwycięzcom konkursu!

Zofia Dobrzańska (1909 – 1989)

Zofia Dobrzańska z domu Zakrzeńska, żona mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” była córką Juliana Zakrzeńskiego i Elżbiety Zakrzeńskiej z domu Haller de Hallenburg, właścicieli majątku Plechów koło Kazimierzy Wielkiej.  Urodziła się w 1909 roku jako trzecie dziecko państwa Zakrzeńskiech. Miała starszą siostrę Marię (ur.1902), która wyszła za mąż za Karola Schütza, i gospodarowali w majątku Włostowice koło Koszyc oraz starszego brata Władysława (ur. 1901) dzierżawcę majątku Sieborowice. Brat Zofii Władysław, po ukończeniu podchorążówki odbywał służbę w 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich gdzie poznał Henryka Dobrzańskiego, późniejszego męża siostry.

Zofia Zakrzeńska otrzymała staranne wykształcenie rolnicze i była przygotowywana przez ojca do odziedziczenia majątku Plechów. Jesienią 1929 roku na jednym z balów po biegu św. Huberta w Dębicy, zostaje przedstawiona przez brata Władysława Zakrzeńskiego mjr Henrykowi Dobrzańskiemu, który odbywał służbę w 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. W kilka miesięcy później odbyły się zaręczyny, a w czerwcu 1930 roku Henryk i Zofia wzięli ślub w kościele oo. Kapucynów w Krakowie ( w tym samym, w którym Tadeusz Kościuszko święcił szablę przed Insurekcją). Po ceremonii zaślubin państwo udali się na przyjęcie weselne do Grand Hotelu. Wśród zaproszonych gości był m.in. gen. Stanisław Haller, szef Sztabu Generalnego do 1926 roku, wuj panny młodej. Nadeszło 250 telegramów z życzeniami, m.in. od gen. Władysława Sikorskiego i gen. Józefa Hallera. W liście tego ostatniego do Zofii przeczytać można: „Niestety choroba nieubłagana i jej skutki stała się powodem, że nikt z nas nie będzie na Twoim ślubie. […] Wprawdzie nie znam majora Dobrzańskiego, ale życzę Wam jako nowożeńcom, aby Pan Bóg Wam błogosławić raczył w całym życiu, które nie wątpię, że będzie przykładem na chwałę Bożą i z pożytkiem Ojczyzny naszej”.

Państwo Dobrzańscy zamieszkali po ślubie w Rzeszowie. Major z żoną prowadził ożywione życie towarzyskie. Wolne chwile spędzał wspólnie z żoną w majątkach podkrakowskich należących do niej lub jej rodziny w Plechowie, Włostowicach, Sieborowicach. Często odwiedzali też matkę majora, mieszkającą w Krakowie. Młoda para składała też wizyty siostrze majora, Leonii, która wyszła za dyplomatę Kazimierza  Papèe. Obie rodziny spotykały się najpierw w Królewcu, a później w Gdańsku, gdzie Kazimierz pełnił w latach 1932-1936 funkcję Konsula Generalnego RP w Wolnym Mieście. 

W 1932 roku przyszła urodziła się ich córka Krystyna. W latach 1934 r. państwo Dobrzańscy zamieszkali w Hrubieszowie, gdzie mjr Dobrzański pełnił funkcję kwatermistrza 2. Pułku Strzelców Konnych. Po dwóch latach służby, w 1936 r. państwo Dobrzańscy zostali przeniesieni do Wilna.

Wybuch wojny zastał Zofię Dobrzańską w Plechowie, gdzie po opuszczeniu Wilna w 1938 r. przebywała z córką Krystyną. Po śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 30 kwietnia 1940 r., pani Zofia Dobrzańska ponownie wyszła za mąż poślubiając Tadeusza Zwierkowskiego. Po wojnie państwo Zwierkowscy zamieszkali w Krakowie a następnie przenieśli się do Wrocławia.  

Zofia z Zakrzeńskich, I voto Hubal-Dobrzańska, II voto Zwierkowska zmarła w Krakowie 16 lutego 1989 r. i została pochowana w grobowcu rodzinnym Zakrzeńskich na cmentarzu przykościelnym, kościoła parafialnego w Gorzkowie koło Kazimierzy Wielkiej.   

W 2009 roku córka Państwa Dobrzańskich Krystyna Dobrzańska-Sobierajska otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kazimierza Wielka. Oficjalne wręczenie tytułu odbyło się w dniu 27 października 2009 roku.

Nagrody w konkursie ufundował Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.