Niezwykły pociąg ku czci Hubala i Jego żołnierzy

W dniu 2 października na dworcu w Tomaszowie Mazowieckim obyła się uroczystość nadania imienia ”Hubalczyk” pociągowi relacji Łódź-Tomaszów-Opoczno na cześć mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz żołnierzy oddziału wydzielonego. Swój pierwszy kurs pociąg „Hubalczyk” pokonał na trasie z Tomaszowa Maz. do Opoczna, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Inicjatorami wydarzenia była: Spółka POLREGIO, Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina”, które w ten sposób chciały uczcić pamięć majora Dobrzańskiego i Jego żołnierzy w roku w którym przypada 80. rocznica śmierci Hubala.

Uroczystość objął patronatem Grzegorz Schrieber – Marszałek Województwa Łódzkiego. Zgromadziła ona wielu gości w tym przede wszystkim młodzież oraz nauczycieli ze szkół noszących imię majora Hubala z Łodzi, Drzewicy, Aleksandrowa Kujawskiego, Kłucka. Obecni byli: Henryk Sobierajski – wnuk majora Hubala, poseł na Sejm RP – Robert Telus, wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Zbigniew Ziemba, starosta opoczyński – Marcin Baranowski, starosta tomaszowski – Mariusz Węgrzynowski, przewodniczący Rady Powiatu opoczyńskiego – Józef Róg, zastępca burmistrza Opoczna – Tomasz Łuczkowski, przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie – Anna Zięba, zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu – Piotr Kacprzak, prezes stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” – Andrzej Dyszyński, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie – Adam Grabowski, wójt Gminy Poświętne – Michał Franas, Kustosz Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego – płk Marian Zach, dowódca 25. Batalionu Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim – płk Piotr Idus.

Pociąg „Hubalczyk”, który można było dziś podziwiać po raz pierwszy na dworcu kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim, zdobią historyczne zdjęcia z wizerunkiem majora Hubala i jego żołnierzy. Krzysztof Urbaniak - dyrektor Łódzkiego Zakładu POLREGIO Sp. z o.o. powiedział rozpoczynając uroczystość : Mamy nadzieję, że pociąg „Hubalczyk” przyczyni się do wzrostu świadomości historycznej i wiedzy o polskich bohaterach II wojny światowej. Historia „Hubala” i jego oddziału to w końcu nasze wspólne dziedzictwo, warto o niej pamiętać. Głos zabrał także wicemarszałek województwa łódzkiego – Zbigniew Ziemba, który podkreślił rolę jaką spełni „Hubalczyk” w kształtowaniu świadomości historycznej głównie najmłodszego pokolenia.

Symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali obecni na uroczystości potomkowie żołnierzy majora „Hubala” – płk Wiesław Margas – wnuk Gajowego Jana Barana z Zych, Sylwester i Radosław Wilk – wnukowie Hubalczyka Franciszka Wilka z Opoczna, Maciej Szufladowicz – syn Hubalczyka Józefa Szufladowicza z Poświętnego, Tadeusz Jura ze Studzianny. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość przejazdu pociągiem do Opoczna. Tutaj w Muzeum Regionalnym miała miejsce dalsza część uroczystości. Gości przywitał dyrektora muzeum - Adama Grabowski. Symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć Krystyny Dobrzańskiej-Sobierajskiej – córki majora Hubala, która zmarła w lipcu tego roku.

W Muzeum Regionalnym dyrektor Adam Grabowski opowiedział jakie zbiory dotyczące Hubala i jego oddziału posiada opoczyńskie muzeum. Otwarta została również wystawa poświęcona Hubalowi oraz zbudowanemu 35 lat temu statkowi MS „Major Hubal”. Osią całej wystawy był obraz przedstawiający postać Hubala autorstwa prof. Wiesława Śniadeckiego – łódzkiego plastyka. Niezwykłą drogę jaką pokonał obraz oraz okoliczności jego pozyskania przez muzeum w Opocznie przedstawił Łukasz Ksyta – autor książki „Major Hubal – historia prawdziwa”. Na temat samego statku jego wodowania, rejsie próbnym i podniesieniu bandery mówił Andrzej Kobalczyk, który w 1985 roku uczestniczył w pierwszym rejsie po Bałtyku. Wyrazy wielkiego uznania i wdzięczności za podjętą i zrealizowaną inicjatywę upamiętnienia postaci majora Hubala przekazał jego wnuk – Henryk Sobierajski, który od władz powiatu opoczyńskiego otrzymał pamiątkową płytkę ceramiczną z portretem majora. Wszystkim uczestnikom zaprezentowany został również film pokazujący historię majora Hubala i statku MS „Majora Hubal”.

Na zakończenie nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie literackim ogłoszonym przez stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina” dla uczniów szkół ponadpodstawowych noszących imię mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Ceremonię wręczenia nagród poprowadziła V-ce prezes Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” Marta Kostka. Nagrodzeni uczniowie mogli odebrać swoje nagrody z rąk Henryka Sobierajskiego – wnuka majora Hubala, który ufundował nagrodę specjalną. 

Ważnym akcentem dzisiejszego dnia było również złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Szańcu majora „Hubala” w Anielinie przez delegacje Spółki POLREGIO, Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz członków Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” z prezesem Andrzejem Dyszyńskim na czele.