Rondo im. mjr Henryka DOBRZAŃSKIEGO Hubala w Kolonii Zawada

Miniony 2020 rok, z uwagi na przypadającą 80. rocznicę śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala, Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina” ogłosiło „Rokiem Hubala”. W ciągu tego roku, mimo panującej pandemii koronawirusa, stowarzyszenie podjęło się wielu działań, by godnie uczcić rocznicę śmierci tego bohaterskiego żołnierza. Wśród tych działań były m.in.: przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu literackiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych noszących imię „Hubala”, udział w odsłonięciu pomnika mjr. Henryka Dobrzańskiego w Dobrej k/Sanoka, nadanie pociągowi POLREGIO relacji Łódź – Opoczno nazwy „Hubalczyk”, otwarcie w Muzeum Regionalnym w Opocznie wystawy pamiątek ze statku MS HUBAL. Bardzo ważnym akcentem upamiętniającym 80. rocznicę śmierci było wydanie przez Pocztę Polską na „Dzień Pamięci o majorze Hubalu” przypadający 30.04.2020 r. okolicznościowej kartki pocztowej.

Jednym z ostatnich działań podjętych przez Stowarzyszenie "Hubalowa Rodzina" w „Roku Hubala” był wniosek skierowany do Wójta Gminy Tomaszów Maz. w sprawie nadania rondu w Kolonii Zawada koło Tomaszowa Maz. imienia mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Kolonia Zawada to dla Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” bardzo ważne miejsce. Tu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia a wiosną 2020 roku, z inicjatywy płk Macieja Kopyckiego i właściciela obiektu, p. Zbigniewa Janasa powstała aleja dębów nazwana Aleją Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”. Dzięki uprzejmości p. Zbigniewa Janasa i Jego życzliwemu przyjęciu, traktujemy to miejsce jako swoją siedzibę. Tu odbywają się nasze cykliczne spotkania a w przyszłości planujemy również, by Kolonia Zawada była miejscem edukacyjnych spotkań młodzieży. Dlatego też, nadanie imienia mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” rondu usytuowanym przy wjeździe do baru „Janosik” było dla Stowarzyszenia bardzo ważnym zadaniem.

Z wielką radością przyjęliśmy informacje, że Rada Gminy Tomaszów Maz. na ostatniej sesji w grudniu 2020 r. przyjęła uchwałę nr XXXV/203/20, która nadaje rondu w Kolonii Zawada imię mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Jako pomysłodawcy a zarazem wnioskodawcy tego działania jesteśmy wdzięczni Radzie Gminy Tomaszów Maz., że zechciała przychylić się do naszego wniosku i na zakończenie „Roku Hubala” podjęła tak ważną dla naszego Stowarzyszenia uchwałę. Obchody 80. rocznicy śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” zamykamy zatem trwałym elementem, który będzie przez kolejne lata upamiętniał tego niezłomnego żołnierza. Oficjalne uroczystości nadania rondu imienia „Hubala” w Kolonii Zawada zostaną zorganizowane w czasie, kiedy będzie można organizować spotkania w większym gronie. Bardzo nam zależy, by na tych uroczystościach zebrała się cała „Hubalowa Rodzina”. O terminie spotkania będziemy informować w stosownym czasie.