Rocznica pobytu mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala i jego żołnierzy w Zychach

W niedzielę 24 października br. w Zychach odbyły się patriotyczne uroczystości upamiętniające rocznicę pobytu mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i jego żołnierzy w gajówce Jana Barana. 

Wydarzenia jakie mały miejsce w październiku 1939 roku Zychach, na trwałe wpisały się w historię działalności mjr. Hubala i Jego żołnierzy.  Podczas postoju w gajówce Zychy, gajowego Jana Barana, w dniach 24 - 30 października 1939 r. mjr Dobrzański przystąpił do budowy organizacji konspiracyjnej, której nadał nazwę Okręg Bojowy Kielce. Myśl utworzenia Okręgu Bojowego Kielce towarzyszyła mu już od momentu podjęcia decyzji pozostania w kraju i nie przechodzenia za granicę. Swoje pomysły Hubal uzgadniał wraz z kpt. Kalenkiewiczem i por. Karpińskim, którzy również mieli swój wkład w opracowaniu założeń Okręgu Bojowego Kielce. Dokumenty przepisane zostały później na maszynie przez kpr. Wiktora Maruszewskiego, który pełnił w oddziale funkcję kancelisty. W Zychach major Hubal przyjął do oddziału pierwszych ochotników a wśród nich jedyną kobietę, mieszkankę pobliskiej wsi Cisy, Mariannę Cel ps. „Tereska”. Cała organizacja jak i Oddział Wydzielony WP były tworzone przez mjr. Henryka Dobrzańskiego z myślą o podjęciu działań na szeroką skalę w momencie rozpoczęcia ofensywy na Zachodzie, czego powszechnie spodziewano się wiosną 1940 roku. Swoją działalność mjr Dobrzański uważał za ciągłość walki zbrojnej prowadzonej od września 1939 roku, dlatego też powtarzał swoim żołnierzom „będziemy pomostem między wrześniem a wiosną”. Hubal wiążąc duże nadzieje z nadejściem wiosny, która miała przynieść możliwość podjęcia działania na szerszą skalę, był zdania, iż należy przeciwstawić się czynnie poczynaniom okupanta.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Radoszyce, poczty szandarowe, lokalne wałdze, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kłucku, Dobromierzu i Miedzierzy noszące imię majora Hubala oraz zaproszeni goście. Na miejsce przybyła również delegacja członków Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" z prezes Andrzejem Dyszyńskim na czele.

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" płk Wiesław Margas został wyróżniony medalem za zasługi w kultywowaniu pamięci o mjr. Henryku Dobrzańskim “Hubalu” i Jego Żołnierzach. Płk Margas był pomysłodawcą i współtwórcą powstania w Zychach w 2014 r. pomnika, który upamiętnia pobyt “Hubala” i Jego Żołnierzy w gajówce Jana Barana w Zychach w październiku 1939 r.  oraz mieszkańców wsi, którzy udzielili schronienia i pomocy przybyłym żołnierzom. W trakcie uroczystości w Zychach dokonano również wręczenia legitymacji i odznak członkom Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina": p. Elżbiecie Woźniak dyr. Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego “Hubala” w Kłucku, p. Stanisławowi Woźniakowi, p. Beacie Kiełbus, p. Jackowi Kiełbus oraz płk Wiesławowi Margasowi.